Wat doen wij?

De Diaconie werkt via verschillende lijnen. In Amsterdam en wereldwijd is er op diaconaal gebied ongelooflijk veel werk te verzetten.

Eigen projecten
Bij een beperkt aantal activiteiten en projecten zijn we zelf uitvoerend betrokken. Zie: Eigen activiteiten en projecten.

Steun aan mensen in de knel
Als Diaconie zijn we verbonden met de Lutherse/Protestantse kerkgemeenschappen in diverse delen van de stad. We investeren in het ‘omzien naar elkaar’ binnen en vanuit deze gemeenschappen. Onze diakenen en (andere) vrijwilligers zetten zich daar concreet in voor mensen in de knel. Zie:
'Omzien naar elkaar': steun aan mensen in de knel.

Diaconale instellingen
Ook zijn er aan de Diaconie enkele diaconale instellingen verbonden die op hun specifieke werkgebieden een belangrijke inzet leveren voor sociale zorg. Zie:
Het werk van de Lutherse diaconale instellingen.

Financiële steun voor projecten
Natuurlijk kunnen en hoeven we niet alles zelf te doen. In Amsterdam en daarbuiten werken we samen met vele partners die we –waar nodig en mogelijk- financieel steunen. Zie: Financieel steunen van projecten van partners en derden.

Vraag steun voor uw project
De Diaconie geeft steun aan sociale / diaconale projecten. Wilt u een aanvraag indienen, of een project in Amsterdam of de regio op ons spoor zetten? Lees meer

Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland staat kort uitgelegd wat de taken van een diaken zijn.