Het werk van de
Lutherse diaconale instellingen

Met de Diaconie zijn enkele diaconale instellingen verbonden die ieder op eigen werkterrein uitvoering geven aan het diaconaat van de Lutherse gemeenschap in Amsterdam.

De Lutherhof
Al vanaf 1670 heeft de Diaconie verschillende hofjes in de stad die ouderen en anderen een plek bieden om beschermd te wonen. Ook de Lutherhof aan het Staringplein is zo’n plek. Meer informatie op www.lutherhof.nl

Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis ('Oude Huis')
In 1772 wordt het Luthers Diaconie Huis geopend. Doel: opvang van 'behoeftige oude lieden en bestedelingen'. Bestedelingen waren kinderen die, zonder wezen te zijn, voldoende ouderlijke zorg ontbeerden. De oorspronkelijke zorgtaken zijn inmiddels overgenomen door zorginstellingen, maar het gebouw aan de Nieuwe Keizersgracht 120 staat er nog steeds en functioneerde tot 2015 als Verpleeghuis De Wittenberg. Het bestuur van het 'Oude Huis' is volop actief en zoekt met de beschikbare middelen naar een nieuwe invulling van de traditionele taak in deze tijd in onze stad.

Onder het Oude Huis werkt een aparte stichting die als Luther Collectie Amsterdam zorgt voor een zorgvuldig beheer van diverse diaconale historische goederen.

Diaconie Weeshuis
Het Evangelisch-Luthers Diaconie Weeshuis werd gesticht in 1678. De toenmalige pleegzorgtaken zijn nu ondergebracht bij jeugdhulpinstelling Spirit. De oorspronkelijke weeshuisdoelstelling is echter springlevend. Het 'Weeshuis' steunt nu in Amsterdam en wereldwijd projecten voor jongeren.

Zo steunt het ‘Weeshuis’ onder meer het project Trainingshuis 16+ van Spirit. Het Trainingshuis is bedoeld voor jongeren van 16 en 17 jaar die uit een gesloten of besloten setting komen en de volgende stap gaan maken naar zelfstandig leven. Het Trainingshuis biedt een tussenstap bij het ‘leren’ zelfstandig wonen en leven.

Meer informatie over de geschiedenis van Diaconie en Diaconale Instellingen vindt u op www.luthersamsterdam.nl. Zie onder meer de historische wandeling.