Luther Museum Amsterdam

Vanaf 1588 is er officieel een Lutherse kerkgemeente in Amsterdam. De eeuwen door is er door de Lutherse Diaconie en haar Instellingen zoals het Oude Mannen- en Vrouwen Huis, het Weeshuis en de Lutherhof diaconale zorg geweest voor ouderen, wezen, migranten, armen en andere kwetsbare groepen.

De Lutherse Kerk en Diaconie verzamelden in de loop der geschiedenis belangrijk erfgoed. In het Luther Museum Amsterdam laten we dit graag zien. Het museum - open vanaf 21 juni 2019 - laat enerzijds het verhaal zien van de Amsterdamse regenten en elite, en hoe men in de voorbije eeuwen zorg droeg voor de stad en zijn behoeftigen, maar het markeert ook een nieuwe start als kerkgemeenschap, met een eigen wijze van geloven en veel zorg voor elkaar en de samenleving tot op dag van vandaag.

Het Luther Museum Amsterdam bevindt zich in gebouw De Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht. Het pand uit 1772 is genoemd naar de plaats Wittenberg waar Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen over de hervorming van de toenmalige kerk verkondigde. Dit leidde tot de Reformatie. Het pand is gebouwd als het Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Het speelde een grote rol bij de opvang van armen, ouderen en wezen.

De in 2018 opgerichte Stichting Luther Museum Amsterdam is verbonden met de Lutherse Diaconie Amsterdam. Bestuursleden van de Stichting Luther Museum zijn:

    Voorzitter: dhr. L. Zoodsma
    Secretaris: dhr. drs. G. van Wesemael
    Penningmeester: dhr. dr. P.A. Boot
    Lid: dhr. dr. H.C. Donga

Lees verder op Luthermuseum.nl.
==================================================================