Wie zijn we?

Wij zijn de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Deze gemeente behoort tot de oudste kerkgenootschappen in Amsterdam (sinds 1588), maar is springlevend. Voor meer informatie zie www.luthersamsterdam.nl.

De Diaconie is de 'hulpclub' van de kerk. Letterlijk betekent het woord diaconie 'dienen'. De Diaconie helpt de kerk om dienstbaar te zijn in onze stad en onze wereld. Voor informatie over hoe we dat concreet maken zie wat doen we?

De Diaconie is een vrijwilligersorganisatie van ruim 50 diakenen (vrijwilligers met als speciale taak ‘diaconie’) en diaconale vrijwilligers – vrouwen en mannen - en wordt ondersteund door een diaconaal bureau aan de Maasstraat 148 met vijf medewerkers (zie contact).

Leden van de Diaconievergadering, adviseurs en medewerkers Diaconaal Bureau, september 2017, voor de Augustanahof. Voor namen: lees verder.

Het diaconale werk van de Evangelisch-Luthers Gemeente in Amsterdam wordt deels centraal uitgevoerd, maar is voor een belangrijk deel verbonden met de zogenaamde Brandpunten. Dit zijn de geloofsgemeenschappen van de Evangelisch-Lutherse gemeente in verschillende delen van de stad te weten: Brandpunt Amsterdam Stad (omvat de Oude Lutherse Kerk aan het Spui, de Augustanakerk in Bos en Lommer en de Maarten Luther Kerk in de Rivierenbuurt), en Brandpunt Amsterdam Regio (omvat De Nieuwe Stad in Amsterdam Zuidoost, de Johanneskapel in Amstelveen en Haarlem/Beverwijk. (Zie voor meer informatie www.luthersamsterdam.nl)

Bij de Amsterdamse Lutherse diaconale familie horen onder meer de Diaconale Instellingen te weten:

Aan het 'Oude Huis' is onder de naam Luther Collectie Amsterdam een stichting verbonden die zorg draagt voor historische diaconale goederen in Luthers Amsterdam (www.luthercollectieamsterdam.nl).

Meer informatie over de instellingen zie wat doen we?