De Diaconievergadering anno 2017

De leden van de Diaconievergadering gingen in september 2017 op de foto
voor de Augustanahof in Bos en Lommer.

U ziet van achter naar voor en van links naar rechts:

Achterste rij: dhr. Heinz Massop (diaken Maarten Luther Kerk).

Daarvoor: dhr. Jeroen Stal (lid DB, voorzitter, diaken Brandpunt Augustana), mw. Henny Brouwer (secretaresse Diaconaal Centrum), dhr. Wilmar Hassoldt (lid bestuur Lutherhof), dhr. Wessel Nijholt (diaconaal werker), mw. Anneke van Grootheest (diaken Brandpunt Haarlem), dhr. André de Groot (lid bestuur Lutherhof), mw. Bianca Gallant (lid DB, secretaris, diaken Brandpunt Oude Lutherse Kerk).

Voorste rij: mw. Marijke Bleij (diaken Maarten Luther Kerk), mw. Elianne Schultz (diaconaal werker), mw. Meta van Schaik (lid DB, vice-voorzitter, diaken Brandpunt Haarlem)

Zittend: dhr. Gert-Jan de Mooij (penningmeester Diaconie, lid DB), dhr. Hanne Wilzing (algemeen secretaris Diaconie).

Op de foto ontbreken dhr. Co Engberts (diaken Brandpunt Oude Lutherse Kerk) en mw. Sophie Kwant (diaconaal werker).