Inleiding

Het Oude Mannen en Vrouwen Huis De Wittenberg ligt in het centrum van Amsterdam, op de hoek van de Nieuwe Keizersgracht en de Nieuwe Kerkstraat. Het is een gebouw met uitstraling bestaande uit prachtige historisch panden met hoge ruimten, een grote stadstuin, 2 mooie en ruime patio’s en een rijke Lutherse geschiedenis.

De Lutherse geschiedenis is zichtbaar in de in het gebouw aanwezige stijlkamers en in de Luther Collectie Amsterdam (LCA). Ook in de rest van het gebouw is de rijke geschiedenis terug te zien, in de kerkzaal met een Rijksmonumentaal orgel en in de ornamenten en objecten.

Het gebouw heeft lang dienst gedaan als zorginstelling voor – zoals de naam al zegt – oude mannen en vrouwen. Laatstelijk onder verantwoordelijkheid van zorginstelling AMSTA.  Eind 2014 stopte AMSTA haar activiteiten. Het gebouw was te zeer verouderd om nog voor ouderenzorg dienst te kunnen doen.

Na een grote verbouwing is het gebouw vanaf het 4e kwartaal van 2017 in gebruik als  Short Stay Appartementen. De exploitatie en het beheer van de 115 luxe appartementen is in handen van de Britse firma Saco.

Kijk verder voor een film met een verslag van de verbouw, van de hand van Martin van der Zwaard en Maurits Dijksterhuis.

Alvorens tot de verbouwing werd besloten heeft het bestuur van het OMVH een aantal uitgangspunten geformuleerd:
Het gebouw zelf zal herkenbaar moeten blijven als een Evangelisch-Luthers gezichtspunt in Amsterdam en daarnaast ook in  de nieuwe benutting ruimte moeten bieden aan de diaconale ambities. De Luther Collectie, de stijlkamers  en de kerkzaal zullen ook in de toekomst bereikbaar moeten blijven en op een zinvolle manier in de nieuwe bestemming moeten worden vervlochten, zodat bijvoorbeeld een goede verbinding en relatie met de buurt kan worden onderhouden.
Ook moet gestreefd worden naar een gezonde exploitatie van de Wittenberg; de waarde van het cultuurhistorische erfgoed moet behouden blijven; de Luther Collectie Amsterdam (de LCA) moet behouden blijven.  De overige opbrengst van de exploitatie zal besteed moeten worden aan ouderenprojecten van de Diaconie, aan het gebouw (voorzieningen) en aan de LCA.