Overige activiteiten

Via de Diaconie besteedt het OMVH jaarlijks een budget voor het directe diaconale werk. Zo werd in 2016 het volgende werk ondersteund:

Bijdrage diaconaal bezoek- en opbouwwerk (Kopje Thee+) Amstelveen

€ 10.000

Diaconaal vakantiewerk voor ouderen en mensen met kwetsbare gezondheid

€ 18.000

Bijdrage aan ATTA, ouderenzorg Palestijnse gebieden (via Kerk in Actie)

€   5.000

Bijdrage Noodhulp Zuid-Soedan, St.Helping Hand Moldavia

€   2.660

Ouderenuitjes georganiseerd door Brandpunten (wijkkerken), stille hulp e.d.

€   4.340

Bijdrage kosten ontwikkeling Augustanahof (beschermd wonen ouderen)

€ 10.000

Totaal

€ 50.000

Gravenbezit
Uit erfenissen zijn eeuwig durende graven in het bezit van de OMVH gekomen. De OMVH is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze graven.