De Wittenberg

De Wittenberg

Het gebouw De Wittenberg, oorspronkelijk Lutherhuis geheten, stamt uit 1772 en werd ontworpen door bouwmeester Coenraad Hoeneker.

Dankzij een royale erfenis van Abraham Kromhuijsen en zijn zuster Johanna Maria Kromhuijsen, weduwe van Melchior ten Hove, beschikte de Lutherse diaconie over voldoende fondsen om een diaconiehuis te bouwen. Het Amsterdamse stadsbestuur stelde langs de Muidergracht (thans Nieuwe Keizersgracht) een perceel "vrijelijk" ter beschikking en vroeg ook geen accijnzen.
Dit gebaar werd in dank aanvaard. Door deze ruimhartigheid kon het gebouw groter worden dan aanvankelijk de bedoeling was geweest. De eerste steen voor het huis van drie verdiepingen op het Weesperveld, dat plaats zou bieden aan 300 bewoners, werd op 6 september 1769 gelegd door de welgestelde koopman en kunstverzamelaar Jan Gildemeester Jansz. Tijdens een groot deel van de 19e eeuw heeft het pand tevens als weeshuis gefungeerd.

De opvang van wezen verhuisde in 1973 naar nieuwbouw in Osdorp, zodat de Wittenberg vrij kwam voor een nieuwe bestemming. Zo was in het pand van 1974 tot 2015 een zorginstelling gevestigd.

Vanaf het 4e kwartaal 2017 is het gebouw in gebruik als voor short stay met 115 appartementen.