Vraag steun voor uw project

De Diaconie geeft steun aan sociale / diaconale projecten

Ons motto is 'helpen waar geen helper is'. We richten ons in het bijzonder op projecten voor en met mensen aan de arme en kwetsbare kant van Amsterdam. Wilt u een aanvraag indienen, of een project in Amsterdam of de regio op ons spoor zetten, lees meer over werkwijze, beleid en criteria.

De Diaconie zet zich ook in voor projecten van partners wereldwijd. Lees meer over werkwijze, beleid en criteria voor projecten in het buitenland.

De Diaconie geeft in bepaalde gevallen ook persoonlijke ‘stille hulp’ aan stadgenoten die tussen wal en schip vallen. Lees meer.

Meer weten? Neem contact op met het diaconaal bureau.