'Omzien naar elkaar':
steun aan mensen in de knel

Op 5 plaatsen in de stad zijn er Lutherse kerkgemeenschappen waar diakenen samen met andere vrijwilligers op sociaal gebied actief zijn. Centraal staat hierbij ‘omzien naar elkaar’. Concrete activiteiten zijn onder meer het rondbrengen van kerstattenties aan ouderen, verlenen van individuele hulp aan mensen die tussen wal en schip van voorliggende voorzieningen vallen, organiseren van uitjes voor mensen in een sociaal isolement etc. Ook onderhouden de Lutherse gemeenschappen contact met sociale projecten in de eigen buurt en leveren waar nodig en mogelijk steun. Zo steunt de Lutherse gemeenschap in Amstelveen bijv. de Kledingbank aldaar, heeft de gemeenschap in ZuidOost een bijzondere band met de stichting "Ieder kind een eigen boek", die zich richt op leesbevordering, o.a. in Paramaribo, en is de gemeenschap rond de Oude Lutherse Kerk bijzonder verbonden met Het Wereldhuis en met de Stichting Secret Garden.

In de kerkdiensten en andere bijeenkomsten worden gemeenteleden geïnformeerd over het diaconale werk, wordt er gebeden voor de nood in de wereld dichtbij en ver weg en wordt er gecollecteerd voor de projecten.

Als mensen in de knel zitten probeert de Diaconie te ondersteunen bij het vinden van een weg naar de juiste hulpinstanties, zoals DWI (Dienst Werk en Inkomen), schuldhulpsanering, jeugdhulpverlening of maatschappelijk werk. Diaconaal werkers Marjan Bosch en Sofia Nap gaan er actief op uit voor het project "Kopje Thee Plus", respectievelijk rond de Johanneskapel in Amstelveen en rond de Maarten LutherKerk in Amsterdam Zuid.

Ook komt de netwerkgroep "Werken aan werk" geregeld bij elkaar: gemeenteleden zonder betaald werk eten samen en stimuleren elkaar bij het zoeken naar werk, wisselen tips uit en bemoedigen elkaar. Lees verder.

Voor mensen zonder geldige verblijfspapieren is er het Wereldhuis aan de Nieuwe Herengracht: www.wereldhuis.org. Het Wereldhuis is een initiatief van de Protestantse Diaconie in samenwerking met de Lutherse Diaconie.

Meer informatie over steun aan mensen in de knel