Eigen activiteiten en projecten

Enkele activiteiten die de Diaconie van de Lutherse Gemeente Amsterdam - doorgaans samen met anderen - zelf uitvoert:

Gasthuis "In de Roos"
In september 2012 openden we aan de Rooseveltlaan, om de hoek bij het Diaconaal Centrum, Gasthuis "In de Roos". In dit huis kunnen mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben maximaal drie maanden op adem komen. Sinds oktober 2014 is Willemijn Heikoop huismoeder van het gasthuis. Lees verder.

Gasthuis "In de Waard"

In november 2017 openden we een tweede Gasthuis, "In de Waard". Ook hier is plek voor maximaal 3 mensen voor maximaal 3 maanden. Ernest Akakpo is huisoudste. Lees verder.

Kopje Thee +
Ook Kopje Thee Plus is een eigen project van de Diaconie: van november 2008 tot en met december 2016 werkte diaconaal werker Sofia Nap in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Lees verder over de activiteiten in de Rivierenbuurt.

Het Wereldhuis
Samen met de Protestantse Diaconie richtte de Diaconie in september 2008 aan de Nieuwe Herengracht het Wereldhuis op. Het Wereldhuis is bedoeld voor migranten zonder geldige verblijfsdocumenten: een plek van noodhulp en empowerment (mensen ondersteunen om met eigen kracht de regie over het eigen leven te voeren). Lees verder.

Plek onder de zon
Een milieuproject over zonne-energie dichtbij en ver weg voor bovenbouwgroepen van basisscholen in Amsterdam en Amstelveen. Samen met partners PicoSol en het Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum ANMEC / Natuur en Milieu-educatie Amstelveen. Lees verder.

Van Heinde en Verre
De Diaconie organiseert samen met de predikanten themadiensten over 'vreemdelingschap'. De Lutherse gemeente is zelf van oorsprong een migrantenkerk en wil haar eigen geschiedenis verbinden met inzet voor en samenwerking met migranten nu. In de afgelopen periode werden er zo in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui diensten georganiseerd met de Indonesische gemeenschap (PERKI), Iraanse christenen, de Schiphol-Wakegroep, het Jeanette Noelhuis en de Afrikaanse Word Miracle Church. Ook werd er een Groninger dienst georganiseerd. In de komende tijd zijn er ook activiteiten rond van Heinde en Verre gepland in de Nieuwe Stad in Zuidoost.
Lees het verslag van de op 5 november 2017 gehouden Groninger Dienst.

Partnerschap met de Lutherse gemeente in Warschau
Dit contact bestaat al ruim dertig jaar, sinds 1982. Lange tijd was het – vanwege de economisch moeilijke situatie in Polen - gericht op materiële hulpverlening. Momenteel zoeken we met onze Poolse partner naar wederkerigheid in onze relatie. Lees een verslag van het bezoek aan Warschau in december 2010.

Vakantieweken
De diaconie organiseert – samen met SLOA, Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten - vakantieweken voor ouderen, eenoudergezinnen en andere mensen met een handicap en/of een smalle beurs. De vakantiebestemmingen variëren van Lunteren, Doorn, Diessen, Mechelen, en vele andere mooie plaatsen in Nederland. Diakenen, predikanten en diaconale vrijwilligers melden vanuit bezoekcontacten etc. hiervoor mensen aan. Lees een ervaring van een gast.