Nieuw initiatief van de diaconieën:
het Wereldhuis

Het eigene van de diaconie en diaconale gemeenschap is dat het altijd weer -vaak onzichtbare- mensen en groepen opzoekt die zonder helper zijn. Zo'n groep in onze stad zijn mensen zonder geldige verblijfspapieren. De Protestantse en Lutherse diaconieën van Amsterdam maken zich samen hard voor deze groep en startten het Wereldhuis. We vroegen projectleider Evelyn Schwarz om er iets over te schrijven.

Het Wereldhuis: een plek voor ongedocumenteerde migranten
"Ik kom uit Niger en ben onderwijzer van beroep. Voor ik richting Amsterdam ben vertrokken had ik voldoende inkomen voor het levensonderhoud van mij en mijn gezin. Het was geen probleem om de reis naar Europa te financieren. Ik wilde binnen een paar maanden een fortuin gaan verdienen om in Niger een eigen school te stichten. Het leven in Amsterdam bleek niet zo makkelijk als ik verwacht had. De eerste twee jaren waren echt verschrikkelijk, ik kon niet eens mijn eten betalen. Vaak heb ik vrienden gevraagd of ik bij hen mocht slapen, Nu werk ik drie dagen in de week als hulp in de huishouding. Met het geld wat ik daarmee verdien kan ik net in mijn onderhoud voorzien, ik hou geen geld over om naar huis te sturen. Wie ooit het gezegde heeft bedacht 'Oost West Thuis Best' had groot gelijk want op dit moment wil ik niets lever dan terug naar mijn gezin. Mijn probleem is dat ik nog geen geld gespaard heb. Mijn familie en vrienden zouden mij verstoten als ik met lege handen thuis kwam."

14.000 onzichtbare Amsterdammers
Het verhaal van Jean staat niet op zichzelf. Naar schatting maken 14.000 mensen zonder geldige verblijfspapieren deel uit van de Amsterdamse samenleving. Een deel van hen is uitgeprocedeerd asielzoeker. Er is een groep vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van een mislukte gezinshereniging. En er is een groep van illegale arbeidsmigranten zoals Jean. Ze maken talloze Amsterdamse huishoudens schoon, zij staan in de afwaskeukens van de horeca, hun kinderen zijn de klasgenootjes op school. In het algemeen blijven deze mensen onzichtbaar. Over hun leven en hun problemen is veel te weinig bekend. Bij de diaconie komen ongedocumenteerden vaak pas in beeld wanneer zij in nijpende noodsituaties terecht komen. Vaak ontstaat de nood omdat zij ziek zijn geworden en niet meer kunnen werken. Helpen waar geen helper is bij deze mensen dan in bijzondere mate van toepassing, ze hebben immers nagenoeg geen recht op overheidsvoorzieningen. Ook hun sociale vangnet via vrienden of migrantenkerken is soms erg bros.

Het Wereldhuis: een nieuw diaconaal project in Amsterdam
De Lutherse diaconie heeft in samenwerking met de Protestantse Diaconie een Wereldhuis in Amsterdam opgericht. Een plek waar migranten zonder geldige papieren terecht kunnen: voor het ontvangen van noodhulp wanneer dit nodig is maar ook voor informatie en ontmoeting. Het Wereldhuis wil een plek zijn waar ongedocumenteerden de ruimte hebben om even op adem te komen, om in de ontmoeting met anderen hun situatie en hun perspectieven te overdenken. Een plek waar informatie over basisrechten zoals de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs voor kinderen gegeven wordt. En een plek waar gezongen, gespeeld, geleerd, gegeten en gelachen wordt.

Met welke activiteiten we beginnen laten we afhangen van de wensen en initiatieven van de migranten zelf. Zeker is alvast dat taallessen, computerlessen en gezondheidsvoorlichting gegeven worden.

In september 2008 is het wereldhuis feestelijk geopend. Over mogelijk vrijwilligerswerk en andere manieren om bij te dragen aan het Wereldhuis kunt u contact opnemen met het Wereldhuis, Nieuwe Herengracht 20, 1018 DP Amsterdam
Telefoon: 06 - 228 214 72. E-mail info@wereldhuis.org.

Met het Wereldhuis willen wij ook bereiken dat ongedocumenteerde Amsterdammers niet meer langer onzichtbaar zijn. Zij maken deel uit van onze samenleving, net als migratie - legaal en illegaal - deel uitmaakt van de globale samenleving. Zonder te oordelen over de individuele keuzes van mensen kunnen we stellen: Elk mens verdient het om gezien te worden.

Evelyn Schwarz