Opening Gasthuis In de Waard

In de afgelopen weken werd er hard gewerkt om het nieuwe Gasthuis In de Waard in de Rivierenbuurt op te knappen en in te richten, waarvoor dank aan alle vrijwilligers! Op maandag 6 november 2017 was het zover en kon In de Waard officieel worden geopend.

Huisoudste en gastheer Ernest maakte soep, en gasten van ons andere Gasthuis, In de Roos hielpen bij het verzorgen van een heerlijke maaltijd. Na de maaltijd was er een viering door ds. Andreas Wöhle waarbij Ernest de zegen ontving voor zijn taak als huisoudste, en ook de kamers werden gezegend.

Mooi dat we samen met buren, samenwerkende organisaties, diakenen en andere betrokkenen stil konden staan bij deze mooie mijlpaal. Als Lutherse Gemeente hebben we weer een huis erbij waar we mensen een tijdelijke plek (maximaal drie maanden) kunnen bieden om op adem te komen.

Neem voor meer informatie over de Gasthuizen In de Waard en In de Roos contact op met Sophie Kwant.