Financiële steun aan projecten

Met de opbrengsten van collecten, giften en het eigen vermogen is de Diaconie in staat om beperkt steun te geven aan sociale projecten in de stad en wereldwijd.

2020 was wereldwijd een roerig jaar. In verband met corona, waardoor er op veel plaatsen meer geld nodig was voor noodhulp, omdat veel mensen hun inkomen verloren en er meer geld nodig was voor medische en sociale zorg. En daarnaast hebben we langdurige contacten met projecten die we een aantal jaren achtereen steunen. Ook deze projecten gingen in 2020 gewoon (of minder gewoon) door. Met uw steun konden we in 2020 onder meer giften overmaken naar de volgende organisaties en projecten, in Amsterdam / Haarlem en omstreken, verder in Nederland en wereldwijd:

 

Uit ons budget Noodhulp:
Kerkelijk ziekenhuis Napels, financiële steun bij coronauitbraak voorjaar 2020 € 1.000
Aan de noodhulpfondsen van de Lutherse Wereldfederatie LWF en Kerk in Actie in totaal € 15.000
Maaltijdproject van Hart voor Noord (Amsterdam) € 1.000
Hulppot SOFAK van migrantenkerken, via de Raad van Kerken € 1.000
Diaconale Stichting Gevangenenzorg De Sluis, gift i.v.m. het teruglopen van collecte-inkomsten € 5.000
Company of Friends, schoenendoosproject voor kinderen van migranten rond Sinterklaas en Kerst € 500
Beirut in Libanon, noodhulp na de grote explosie in de haven in augustus 2020 € 1.000
Suriname, noodhulp voedselpakketten voor gepensioneerden € 3.600
Noodhulp in Jemen € 5.000
Uit ons budget Buitenland:
Hiv/Aidsprogramma van de Raad van Kerken Zambia € 2.500
Onderwijs en jeugdzorg MTC Thailand (vluchtelingen Myanmar) € 2.500
Versterking diaconaal werk t.b.v. jongerenkerken Oekraïne € 2.500
Ujaama Zuid-Afrika, body&earththeology, empoweren kwetsbare groepen € 2.500
GCC – jongerencentrum Gaza € 2.500
CPBF Guatemala: jongeren trainen in ondernemerschap € 2.500
Italië, Schutzhütte € 3.000
El Salvador, ILS (Lutherse kerk) € 3.000
Bangladesh, Lutherse Kerk – Advocacy minority rights in Dinajpur district and Gaibandha district € 2.500
Symbols of Hope, Nigeria en Ethiopië € 10.000
BEZWA in Ndola, Zambia € 1.000
Garuda House Bali € 1.500
Déjà-SU zorg i.o, Suriname € 1.500
Libanon, onderwijsprogramma € 5.000
Syrië, wederopbouwfonds / herbouw school € 10.000
Bangladesh CODEC, klimaatbestendige landbouw € 2.780
Scholenproject in Thailand in totaal: € 1.720
Syrië, wederopbouwfonds MECC, herbouw verzorgingshuis (Uit het budget Oude Huis) € 10.000
Mission to deaf, Tanzania (uit extra budget legaat Luthers ziekenhuis) € 5.000
Clinical pastoral training, Tanzania (uit extra budget legaat) € 5.000
Deze giften worden voornamelijk gegeven via onze eigen kerkelijke kanalen de Lutherse Wereldfederatie LWF en via Kerk in Actie.
Uit budget Binnenland:
Drugspastoraat Amsterdam € 10.000
Jeannette Noëlhuis, voor fruit voor de bewoners € 2.500
Harriet Tubmanhuis € 1.000
Kruispost € 2.500
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam € 1.000
Stap Verder, t.b.v. communicatie € 2.500
Burennetwerk € 5.000
Buurthulp Oost € 3.000
Straatpastoraat € 2.500
Kerk & Buurt Noord € 2.500
Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond NLVB € 1.000
VPSG € 1.000
Kantlijn, schrijfclub dak-thuislozen € 500
Kledingbank Amstelveen € 250
ASKV-Vluchtelingen € 1.000
Stem in de Stad € 1.500
Voedselbank Haarlem € 1.000
Gevangenispastoraat / DSG De Sluis € 2.500
Fonds Urgente Noden Haarlem € 500
Broodbank Haarlem € 550
Move Forward Amsterdam Zuidoost € 1.000
Soup Kitchen Zuidoost € 1.800
Ontbijtproject MCTC ZuidOost € 1.000
Kerk & Buurt Noord € 5.000
Stichting Schuldhulpmaatje Amsterdam € 2.500
Dit zijn vooral projecten waarmee we ons al wat langer verbonden weten. Bij een enkel project is er sprake van incidentele steun, bijvoorbeeld ter bestrijding van opstartkosten, of omdat er dit jaar meer geld nodig was om de begroting rond te krijgen.