Financiële steun aan projecten

Met de opbrengsten van collecten, giften en het eigen vermogen is de Diaconie in staat om beperkt steun te geven aan sociale projecten in de stad en wereldwijd.

Projecten in de stad
Er is veel diaconaal/sociaal werk te doen in onze stad. De Diaconie werkt niet in haar eentje, maar graag samen met partners. Zo geeft de Diaconie onder meer financiële steun aan projecten. Verschillende projecten worden uitgevoerd in samenwerking met de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam.

In 2016 worden in Amsterdam / Haarlem en de rest van Nederland onder meer de volgende projecten gesteund:

Drugspastoraat Amsterdam (sociale uitsluiting, hiv/aids)
€ 10.000
Mission House / Diaconaal Jaar (jongeren / sociale duurzaamheid)
€ 3.000
Fruit voor Jeannette Noëlhuis (vluchtelingen / migranten)
€ 2.500
Harriet Tubmanhuis (opvang vrouwen en kinderen, vreemdelingen / vluchtelingen)
€ 1.000
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (sociale uitsluiting)
€ 1.000
Kantlijn (sociale uitsluiting)
€ 500
NLVB (landelijke ontmoetingsactiviteiten voor vrouwen, sociale duurzaamheid)
€ 1.000
Stem in de Stad Haarlem (sociale uitsluiting)
€ 1.500
Kruispost (medische en psychologische hulp aan daklozen en ongedocumenteerden, sociale uitsluiting)
€ 2.500
Fonds voor Urgente Noden Haarlem e.o. (sociale uitsluiting)
€ 350
Burennetwerk Amsterdam (sociale duurzaamheid/uitsluiting, ouderen)
€ 5.000
Kinderwerk Oost (KIWOS) (jongeren)
€ 2.500

Projecten die voldoen aan de criteria kunnen een aanvraag indienen bij het Diaconaal Centrum. De Werkgroep Binnenland, die de Diaconievergadering adviseert, vergadert enkele keren per jaar.

Projecten wereldwijd
De Diaconie zet zich niet alleen in voor projecten in en rond Amsterdam, maar ook wereldwijd. Naast het intensieve contact sinds 1982 met de Lutherse Gemeente in Warschau worden er in alle continenten projecten gesteund. Zie de criteria. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met Kerk in Actie (Kia) en de Lutherse Wereldfederatie LWF.

In 2015 werden de volgende projecten gesteund:

Helping Hand Moldavia
€ 660,00
Evangelical Lutheran Church Tanzania, via LWF
€ 5.000,00
Lutheran Church Cambodja, via LWF
€ 5.000,00

Gaza Cultural Centers GCC, via KiA

€ 5.000,00
I AM Zuid-Afrika, via KiA
€ 3.000,00
African Divine Church (ADC)
€ 5.000,00
Sartawi, Bolivia, via KiA
€ 3.000,00
Bless Egypte, via KiA
€ 3.000,00
Surinaamse verening Aaneen
€ 500,00
Lutherse Kerk Suriname
€ 500,00
Sadaka Reut, via KiA
€ 4.000,00
MTC Thailand, via KiA
€ 4.000,00
Luth. Kerk Italië-Waldenzen, via LWF
€ 4.000,00
Vluchtelingen Lampedusa, via KiA
€ 4.000,00
Ndola/Bezwa Zambia
€ 1.000,00
Ieder kind een eigen boek
€ 1.000,00
Tent of Nations (uitgave boek)
€ 1.000,00
Lutherse Kerk Letland, via LWF
€ 2.840,00


De Werkgroep Buitenland adviseert de Diaconievergadering over de projectvoorstellen van Kerk in Actie en de Lutherse Wereldfederatie, en vergadert enkele keren per jaar.