Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente AmsterdamDiaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Mensen hebben mensen nodig

Dat is waar de Diaconie zich al sinds 1588 hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. Lees verder.

 

Groninger vlag op het Spui

Voor de Oude Lutherse in Amsterdam hangt de Groninger vlag halfstok

Zondag 16 januari hing voor de Oude Lutherse Kerk op het Spui in Amsterdam de Groninger vlag halfstok. Het is een statement van de Lutherse gemeente en de betrokkenen bij de Groninger Diensten die al 15 jaar in Amsterdam georganiseerd worden. Ook in de viering werd er bij stil gestaan. ‘De pijn van Groningen is ook pijn van het Westen’ aldus het werkgroepje dat de diensten organiseert. Lees verder.

Diaconale Adventsactie 2021

"Samen maken we plek in de herberg" is het motto van de Diaconale Adventsactie 2021. De actie is dit jaar bestemd voor een renovatie van de 10 jaar oude keuken van ons Gasthuis In de Roos.
We ontvingen al meer dan € 4.000 aan giften, collecteopbrengsten en bijv. verkoop van oliebollen. Maar uw gift is nog steeds zeer welkom! Lees verder.

Kerk en klimaat

Bij de klimaattop in Glasgow, van 31 oktober tot 12 november, waren ook 32 jongeren uit LWF-kring betrokken. Vanuit Nederland nam Joren Reichel on-line deel. Ds. Andreas Wöhle verzond namens de Evangelisch-Lutherse Synode een video-boodschap naar Glasgow. Lees verder.

Geslaagde Groninger Jubileumdienst

Op zondag 24 oktober werd in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam de 15e Groninger Dienst gehouden. Het thema van de dienst was ‘Kom in t ìnne’ (kom overeind, sta op). Ds. Harry Donga ging voor de 15e keer voor en preekte over Elia en zijn ontmoeting met de Eeuwige: ‘de stem van t löchte swiegen’ (de stem van het ijle zwijgen). Lees verder.

 

volg ons op twitter Nu op twitter