Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente AmsterdamDiaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Mensen hebben mensen nodig

Dat is waar de Diaconie zich al sinds 1588 hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. Lees verder.

 

Symbols of HopeSymbols of Hope in Ethiopië

Een van de projecten die onze Diaconie van harte ondersteunt is het programma Symbols of Hope van de Lutherse Wereld Federatie LWF. Lees en kijk verder.

Diaconale Adventsactie 2021

"Samen maken we plek in de herberg" is het motto van de Diaconale Adventsactie 2021. De actie is dit jaar bestemd voor een renovatie van de 10 jaar oude, veel gebruikte keuken van ons Gasthuis In de Roos. Lees verder.

Kerk en klimaat

Bij de klimaattop in Glasgow, van 31 oktober tot 12 november, waren ook 32 jongeren uit LWF-kring betrokken. Vanuit Nederland nam Joren Reichel on-line deel. Ds. Andreas Wöhle verzond namens de Evangelisch-Lutherse Synode een video-boodschap naar Glasgow. Lees verder.

 

Geslaagde Groninger Jubileumdienst

Op zondag 24 oktober werd in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam de 15e Groninger Dienst gehouden. Het thema van de dienst was ‘Kom in t ìnne’ (kom overeind, sta op). Ds. Harry Donga ging voor de 15e keer voor en preekte over Elia en zijn ontmoeting met de Eeuwige: ‘de stem van t löchte swiegen’ (de stem van het ijle zwijgen). Lees verder.

 

volg ons op twitter Nu op twitter