Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente AmsterdamDiaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Mensen hebben mensen nodig

Dat is waar de Diaconie zich al sinds 1588 hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. Lees verder.

 

Vriendenmiddag Tent of Nations

Vriendenmiddag-TentofNations

In de velden bij Betlehem staat de ecologische boerderij Tent of Nations, van de Palestijnse Lutherse familie Nassar. Op deze boerderij staat educatie centraal. Op 25 september 2021 vond er in de Maarten Luther Kerk een Vriendenmiddag plaats. Lees verder.

Diaconie steunt
Symbols of HopeSymbols of Hope in Ethiopië

Een van de projecten die onze Diaconie van harte ondersteunt is het programma Symbols of Hope van de Lutherse Wereld Federatie LWF. Lees en kijk verder.

Activiteiten in coronatijd

Veel gewone activiteiten in onze stad konden door corona in het voorjaar van 2020 ineens niet doorgaan. Maar dan doen we het toch gewoon anders? Lees verder.

15e Groninger Dienst

Op zondag 24 oktober 2021 is er voor de 15e keer een Grunneger Dainst, Groninger kerkdienst, in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Het thema  van de dienst is ‘Kom in t ìnne’ (kom overeind, sta op). De liturgie – liederen, bijbellezingen, preek, gebeden etc. - is in het Gronings. Lees verder.

Pannenkoeken eten
in de Augustanahof

Burendag Augustanahof

I.v.m. corona waren we uiteraard erg voorzichtig, maar geleidelijk gaat ook de Augustanahof weer verder open. Zo vierden we op 25 september met de buurt Burendag, en daarmee ook de verjaardag van de Augustanahof. Lees verder.

volg ons op twitter Nu op twitter