Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente AmsterdamDiaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Mensen hebben mensen nodig

Dat is waar de Diaconie zich al sinds 1588 hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. Lees verder.

 

40dagentijd: Uit liefde voor jou

De 40dagentijd begint op aswoensdag 22 februari. In deze 40dagentijd  doen wij mee met de aktie van Kerk in Aktie. Op weg naar Pasen staan we stil bij de liefde van God voor ons mensen. We staan stil bij die liefde en delen de door ons ontvangen liefde ook graag weer uit. Dit kan bijvoorbeeld door de projecten van Kerk in Actie te steunen. Op de eerste zondag collecteren we voor de mensen in Turkije en Syrië die alles verloren hebben. Lees verder.

Heeft u zorgen over hoe u rond
moet komen?

De prijzen van energie en boodschappen zijn hoog. Dit kan zorgen met zich meebrengen of je je huis nog wel kunt verwarmen en/of er genoeg geld is om van te leven. Als u hier even met iemand over wilt praten bent u van harte welkom om (telefonisch) contact op te nemen met ons; we denken graag met u mee. Lees verder.

Giften Binnenland

Op dinsdagavond 7 maart vergaderde de Diaconie. Op de agenda stonden onder andere de voorstellen die onze Werkgroep Binnenland deed voor giften in Amsterdam / Haarlem / Nederland. Lees verder.

Gaarkeuken Paramaribo geopend

Op de eerste zondag van de 40-dagentijd (26 februari) werd in een bijzondere dienst in de Maarten Luther Kerk in Paramaribo de nieuwe gemeenschapszaal en gaarkeuken geopend. Ds Wimpel noemde het 'een teken van hoop’. In de huidige moeilijke economische situatie van Suriname zijn er veel mensen die niet rond kunnen komen of zelfs op straat moeten leven. De gaarkeuken voorziet daarom in een grote behoefte. Lees verder.

Aardbeving in Syrië en Turkije

Vele duizenden doden, gewonden, mensen zonder dak boven hun hoofd. De aardbevingen in Syrië en Turkije richtten grote verwoestingen aan. Wij bidden voor de slachtoffers, en geven geld voor noodhulp in de getroffen gebieden. Lees verder.

Woonhof Balistraat

De Lutherse Diaconie investeert in gemeenschappen, bijvoorbeeld in hofjes.
De jongste loot aan de stam van de Diaconie is het Project Woonhof Balistraat 104.
In december 2022 is dit voormalig politiebureau aangekocht met als doel om hier een woonhof te realiseren met een buurtfunctie. Lees verder.

Houd moed!

Dit motto gaven we mee aan ons Jaarbericht 2022/2023. Want het is soms moeilijk de moed niet te verliezen, nu er in Oekraïne oorlog woedt, en we te kampen hebben met een klimaat-, energie- en armoedecrisis.
Het Jaarbericht kunt u hier lezen; ontvangers van ons Gemeenteblad Bij de tijden kregen het eind februari ook in de brievenbus.

Oorlog in Oekraïne

De beelden van de oorlog in Oekraïne staan op onze netvliezen. Via de Lutherse Wereld Federatie LWF en Kerk in Actie houden we contact met de kerken in Oekraïne en – i.v.m. de vluchtelingenstroom - ook met kerken in de omliggende landen zoals Polen, Hongarije en Roemenië. De oorlog krijgt uiteraard een plek in onze voorbeden en ook gingen gemeenteleden naar de demonstratie op o.a. de Dam. Lees verder.

volg ons op twitter Nu op twitter