Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente AmsterdamDiaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Mensen hebben mensen nodig

Dat is waar de Diaconie zich al sinds 1588 hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. Lees verder.

 

Diaconale steun aan projecten in binnen- en buitenland

Op 10 mei vergaderde onze Diaconie, onder meer over projectvoorstellen van onze Werkgroepen Binnenland en Buitenland. Er werd besloten om o.a. de volgende projecten te steunen. Lees verder.

Oorlog in Oekraïne

De beelden van de oorlog in Oekraïne staan op onze netvliezen. Via de Lutherse Wereld Federatie LWF en Kerk in Actie houden we contact met de kerken in Oekraïne en – i.v.m. de vluchtelingenstroom - ook met kerkn in de omliggende landen zoals Polen, Hongarije en Roemenië. Zondag kreeg de oorlog uiteraard een plek in onze voorbeden en ook gingen gemeenteleden naar de demonstratie op o.a. De Dam. Lees verder.

Home Care Moldavië

Moldavië is het armste land van Europa. Er is sprake van hoge werkloosheid, waardoor veel jongeren zijn weggetrokken om elders werk te zoeken. Ouderen blijven achter, met vaak weinig financiële middelen en een klein sociaal netwerk. Thuiszorgorganisatie Home Care biedt hier, met steun van onze Diaconie, hulp.
Lees verder.

Bouw gaarkeuken Paramaribo

De Maarten Luther Kerk in Paramaribo renoveert het gemeenschapscentrum en bouwt een gaarkeuken voor hulp aan kwetsbare en dakloze mensen in de stad. We hebben een warm contact met luthers Suriname en steunen dit initiatief van harte. Lees verder.

volg ons op twitter Nu op twitter