Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente AmsterdamDiaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Mensen hebben mensen nodig

Dat is waar de Diaconie zich al sinds 1588 hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. Lees verder.

 

Arjan Zwagerman
stelt zich voor

Arjan Zwagerman

Eind januari vertrok diaconaal werker Wessel Nijholt bij de Lutherse Diaconie Amsterdam. Gelukkig vonden we met ingang van 1 maart een opvolger in de persoon van Arjan Zwagerman. Lees verder.

Vacature Diaconaal Werker Haarlem-Centrum

Voor ons Brandpunt Luthers Haarlem zoeken we in samenwerking met de Protestantse Gemeente Haarlem nog een Diaconaal Werker, voor 8 + 18 uur per week. Lees verder.

Betrokken buur gezocht

Bent u een betrokken en actieve buur in Amsterdam Zuid? Dan maakt u vast van alles mee in de buurt. Van mooie ontmoetingen tot moeilijke gesprekken en vervelende gebeurtenissen. Om u en anderen hierin te ondersteunen, organiseren we binnenkort 3 gratis thema-bijeenkomsten. I.v.m. de coronamaatregelen zijn de bijeenkomsten uitgesteld. Nadere berichten volgen. Lees verder.

Omzien naar elkaar en Coronavirus

Op onze kerkplekken en rond onze hofjes kennen we elkaar en letten we op elkaar. Daar wordt ook gekeken wie er tussen wal en schip dreigen te vallen. Neemt u als u hulp of steun nodig heeft in eerste instantie contact op met uw diaken of diaconale contactpersoon. Diakenen en andere vrijwilligers adviseren we nu om niet actief op huisbezoek te gaan, maar op een andere manier contact op te nemen, bijvoorbeeld d.m.v. de telefoon, email of een kaartje.
Lees verder.

Jaarbericht 2019 verschenen

Jaarbericht_2019_Diaconie

Onlangs verscheen ons veelkleurige Jaarbericht 2019, met als titel "Bewaar het Goede". We stuurden het toe aan alle ontvangers van ons gemeenteblad Bij de Tijden. U kunt het Jaarbericht ook hier lezen. En als u wilt sturen we het u natuurlijk ook graag per post toe!

Toevluchtsoord in Noord-Italië

Ook in 2019 steunde de Diaconie diverse projecten buiten Nederland. Over het algemeen doen we dat via de Lutherse Wereldfederatie LWF of via Kerk in Actie. Eén van de gesteunde projecten was het project Schutzhütte (Toevluchtsoord) van de Lutherse kerk in Bolzano, in Noord-Italië. Lees verder.

volg ons op twitter Nu op twitter