Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente AmsterdamDiaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Mensen hebben mensen nodig

Dat is waar de Diaconie zich al sinds 1588 hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. Lees verder.

 

Groninger Dienst in Amsterdam

Op 23 oktober a.s. vindt de zestiende Groninger Dienst plaats, in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam (Spui). Thema dit jaar is 'Kop ter veur' (houd moed). Lees verder.

Home Care Moldavië

In Moldavië is sprake van hoge werkloosheid, waardoor veel jongeren wegtrekken en ouderen achterblijven, met vaak weinig financiële middelen en een klein sociaal netwerk. Thuiszorgorganisatie Home Care biedt hulp. In 2022 steunt onze Diaconie Home Care met € 25.000. Lees verder.

Lutheranen in Jordanië
en het Heilig Land

We steunen vanuit luthers Amsterdam het Jongeren Opleidingscentrum van de ELCJHL (Lutherse Kerk van Jordanië en het Heilige Land). We ontvingen een mooie impressie van deze zusterkerk. Over hun vieringen, hun lijden en hoop, over diaconaat, genderjustice en youth-4-change. Lees verder.

Oorlog in Oekraïne

De beelden van de oorlog in Oekraïne staan op onze netvliezen. Via de Lutherse Wereld Federatie LWF en Kerk in Actie houden we contact met de kerken in Oekraïne en – i.v.m. de vluchtelingenstroom - ook met kerken in de omliggende landen zoals Polen, Hongarije en Roemenië. De oorlog krijgt uiteraard een plek in onze voorbeden en ook gingen gemeenteleden naar de demonstratie op o.a. de Dam. Lees verder.

volg ons op twitter Nu op twitter