Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente AmsterdamDiaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Mensen hebben mensen nodig

Dat is waar de Diaconie zich al sinds 1588 hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. Lees verder.

Tekens van hoop

De Diaconie zet ongeveer 25% van haar budget in voor vluchtelingen en migranten. We vangen mensen op in onze gasthuizen. We doen volop mee in Wereldhuis, Stap Verder en Stem in de Stad (Haarlem) waar vreemdelingen terecht kunnen voor sociaal, juridisch en medisch advies, waar ze zich kunnen scholen etc. We steunen noodopvang in de regio. Maar we proberen ook aan de oorzaken te werken. Lees verder.

Beleidsplan Diaconie: Investeren in gemeenschappen

In het Lutherjaar 2017 dacht de Diaconie na over het beleid voor 2018 en verder. Grondlijn is dat we willen investeren in gemeenschappen als dragers van duurzaam diaconaat. In onze stad en regio, maar ook wereldwijd. We schreven het op onder de titel ‘De horizon open’. Lees verder.

 

Jaarbericht verschenen

Ons nieuwe Jaarbericht is uit! Het kreeg de titel "De horizon open" mee. Het Jaarbericht laat iets zien van het werk wat we samen met heel veel vrijwilligers en partners uitvoeren of ondersteunen, in Amsterdam en wereldwijd. Lees verder.

De Wittenberg verbouwd

Ons voormalig Oude Mannen en Vrouwen Huis De Wittenberg aan de Nieuwe Kerkstraat / Nieuwe Keizersgracht is verbouwd tot 116 appartementen. Deze verhuren we aan SACO-Appartments. Met de opbrengsten gaan we nieuw diaconaal werk doen, vooral in onze stad, maar ook wereldwijd.
Lees verder.

Diaconie steunt Qleur

Professionals in de jeugdzorg hebben een belangrijke ondersteunende rol bij het weerbaar maken van LHBT-jongeren. Spirit - onze vaste partner in jeugdzorg - wil met het project Qleur werken aan zelfmoordpreventie bij deze doelgroep. Hiermee sluit Qleur aan bij het regeerakkoord. De Diaconie steunt het project met € 12.500. Lees verder.

volg ons op twitter Nu op twitter