Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente AmsterdamDiaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Mensen hebben mensen nodig

Dat is waar de Diaconie zich al sinds 1588 hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. Lees verder

 

Heeft u zorgen over hoe u rond
moet komen?

De prijzen van energie en boodschappen zijn hoog. Dit kan zorgen met zich meebrengen of je je huis nog wel kunt verwarmen en/of er genoeg geld is om van te leven. Als u hier even met iemand over wilt praten bent u van harte welkom om (telefonisch) contact op te nemen met ons; we denken graag met u mee. Lees verder

Een hand en een voet

We willen lutherse diaconieën in het land graag een handreiking doen bij het opzetten van een diaconaal project. Lees verder

Woonhof Balistraat

De Lutherse Diaconie investeert in gemeenschappen, bijvoorbeeld in hofjes.
De jongste loot aan de stam van de Diaconie is het Project Woonhof Balistraat 104.
In december 2022 is dit voormalig politiebureau aangekocht met als doel om hier een woonhof te realiseren met een buurtfunctie. Lees verder

Bewoners van de Huizen Kemper

Herinneringsvenster

Historicus Mariëtte Wildeboer heeft onlangs bij aanvullend onderzoek nog eens drieendertig namen gevonden van Joodse bewoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s uit de Huizen Kemper zijn gehaald en naar een vernietigingskamp getransporteerd. Anders dan bij de zevenzeventig bewoners die op het Herinneringsvenster bij de diaconie in de Maasstraat worden herdacht, gaat het hier om mensen die maar heel kort in de woningen verbleven, in de periode vlak voordat ook de laatste Joodse Amsterdammers werden opgepakt bij de razzia van 29 september 1943.
Tijdens de herdenking op zaterdag 4 mei bij het Herinneringsvenster heeft Mariëtte de namen van de drieendertig voorgelezen.

Haarlemse broodbankactie

Opbrengst Broodbank

Elk jaar organiseren de diaconieën van de Protestantse Gemeente Haarlem en de Lutherse Kerk Haarlem tijdens de adventsweken de Broodbankactie, waarbij vanuit de monumentale broodbank in de Grote of St.- Bavokerk speciale broden van Bakkerij van Vessem worden verkocht voor een goed doel. Dit jaar was het thema ‘Kinderarmoede in Haarlem’.
De actie heeft het prachtige bedrag van € 10.000 opgebracht. Woensdag 13 maart 2024 werd dit bedrag bij de broodbank feestelijk overhandigd aan Mohamed Mounji van stichting Samen Haarlem. Het gehele bedrag komt ten goede aan kinderen in Haarlem die opgroeien in armoede.

Steun aan projecten

Jongerenwerker Zakhele helpt Precious door haar examentijd (foto Kerk in Actie)

Naast ons eigen diaconale werk steunen we als Lutherse Diaconie ook diverse projecten van partners in stad, regio en wereldwijd. De diaconie besloot in maart 2024 tot steun aan de volgende projecten... Lees verder

Midden-Oosten

Wat een ontstellend lijden in Israël en Gaza. De wereld houdt haar hart vast. Als diaconie stuurden we groeten van meeleven naar onze Joodse contacten in Israel en naar Tent of Nations van de lutherse Palestijnse familie Nassar in de regio Betlehem. We gaan door met steun aan onze projecten van o.a. de Evangelisch-Lutherse Kerk van Jordanië en het Heilige Land, vredesprojecten en zullen ook helpen bij noodhulp in de regio.

De Groninger Dienst viert het licht

Groninger Dienst

Op zondag 27 oktober 2024 vormt de Lutherse Kerk op het Spui het decor voor de beleving van de Groninger taal, muziek, kunst en samenzijn tijdens de 18de editie van de Groninger Dienst in Amsterdam.
De viering staat in het teken van hoop en inspiratie. In donkere tijden gaan we voor het licht (‘Wie goan veur t licht ‘). Zoals in Ede Staals lied: 'Het het nog nooit zo donker west of t wer altied wel weer licht'. Lees verder

En: de Groninger Dienst zoekt een coördinator

Doe mee: word vrijwilliger!

Er zijn al meer dan 100 vrijwilligers actief voor de diaconie. Toch zoeken we nieuwe mensen die ook mee willen doen. Als diaken, penningmeester, klusjesvrouw of ... Lees verder

Jaarbericht Diaconie - 'Het kan anders'

Het Jaarbericht 2023/2024 geeft een rijk geïllustreerd overzicht van de diaconale activiteiten van het afgelopen jaar in Amsterdam, Haarlem en – voor het eerst – Alkmaar. Gedrukte exemplaren zijn beschikbaar op alle locaties van Diaconie en brandpunten. De digitale versie staat hier

Diaconale Info uit

We houden u graag op de hoogte over het diaconale werk via een digitale nieuwsbrief. Via info@diaconie.com. kunt u doorgeven als u deze toegestuurd wilt krijgen. Of lees de Diaconale Info van oktober.