Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente AmsterdamDiaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Mensen hebben mensen nodig

Dat is waar de Diaconie zich al sinds 1588 hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. Lees verder

 

Heeft u zorgen over hoe u rond
moet komen?

De prijzen van energie en boodschappen zijn hoog. Dit kan zorgen met zich meebrengen of je je huis nog wel kunt verwarmen en/of er genoeg geld is om van te leven. Als u hier even met iemand over wilt praten bent u van harte welkom om (telefonisch) contact op te nemen met ons; we denken graag met u mee. Lees verder

Een hand en een voet

We willen lutherse diaconieën in het land graag een handreiking doen bij het opzetten van een diaconaal project. Lees verder

Woonhof Balistraat

De Lutherse Diaconie investeert in gemeenschappen, bijvoorbeeld in hofjes.
De jongste loot aan de stam van de Diaconie is het Project Woonhof Balistraat 104.
In december 2022 is dit voormalig politiebureau aangekocht met als doel om hier een woonhof te realiseren met een buurtfunctie. Lees verder

4 mei: herdenking en stiltemoment

Herinneringsvenster

Historicus Mariëtte Wildeboer houdt op 4 mei (11:00 uur en 14:00 uur) in de Maarten Luther Kerk een inleiding over haar onderzoek naar de Joodse bewoners van de Huizen Kemper gedurende de tweede wereldoorlog. Zij schetst een beeld van de verschillende manieren waarop de bewoners onder dreiging van deportatie hebben gehandeld. Om 12:00 en om 15:00 uur is er vervolgens in de Huizen Kemper gelegenheid om verhalen en getuigenissen over de vroegere bewoners te horen. Ter afsluiting is het stiltemoment om 16:30 uur bij het Herinneringsvenster bij diaconaal centrum ‘In de Zwaan’, Maasstraat 148. Meer informatie hier en hier.

Haarlemse broodbankactie

Opbrengst Broodbank

Elk jaar organiseren de diaconieën van de Protestantse Gemeente Haarlem en de Lutherse Kerk Haarlem tijdens de adventsweken de Broodbankactie, waarbij vanuit de monumentale broodbank in de Grote of St.- Bavokerk speciale broden van Bakkerij van Vessem worden verkocht voor een goed doel. Dit jaar was het thema ‘Kinderarmoede in Haarlem’.
De actie heeft het prachtige bedrag van € 10.000 opgebracht. Woensdag 13 maart 2024 werd dit bedrag bij de broodbank feestelijk overhandigd aan Mohamed Mounji van stichting Samen Haarlem. Het gehele bedrag komt ten goede aan kinderen in Haarlem die opgroeien in armoede.

Steun aan projecten

 Jongerenwerker Zakhele helpt Precious door haar examentijd (foto Kerk in Actie)

Naast ons eigen diaconale werk steunen we als Lutherse Diaconie ook diverse projecten van partners in stad, regio en wereldwijd. De diaconie besloot in maart 2024 tot steun aan de volgende projecten... Lees verder

Midden-Oosten

Wat een ontstellend lijden in Israël en Gaza. De wereld houdt haar hart vast. Als diaconie stuurden we groeten van meeleven naar onze Joodse contacten in Israel en naar Tent of Nations van de lutherse Palestijnse familie Nassar in de regio Betlehem. We gaan door met steun aan onze projecten van o.a. de Evangelisch-Lutherse Kerk van Jordanië en het Heilige Land, vredesprojecten en zullen ook helpen bij noodhulp in de regio.

Vacature: Manager Bedrijfsvoering & Bestuurszaken

Combineer je passie voor bedrijfsvoering met maatschappelijke betrokkenheid en ondersteun de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en de besturen van het Oude Mannen en Vrouwen Huis en de Lutherhof in hun missie: helpen waar geen helpers zijn en investeren in gemeenschappen. Samen met betrokken vrijwilligers en een team van bevlogen collega’s zet je je in voor kerk en samenleving. Lees verder

Doe mee: word vrijwilliger!

Er zijn al meer dan 100 vrijwilligers actief voor de diaconie. Toch zoeken we nieuwe mensen die ook mee willen doen. Als diaken, penningmeester, klusjesvrouw of ... Lees verder

Jaarbericht Diaconie - 'Het kan anders'

Het Jaarbericht 2023/2024 geeft een rijk geïllustreerd overzicht van de diaconale activiteiten van het afgelopen jaar in Amsterdam, Haarlem en – voor het eerst – Alkmaar. Gedrukte exemplaren zijn beschikbaar op alle locaties van Diaconie en brandpunten. De digitale versie staat hier

Diaconale Info uit

We houden u graag op de hoogte over het diaconale werk via een digitale nieuwsbrief. Via info@diaconie.com. kunt u doorgeven als u deze toegestuurd wilt krijgen. Of lees de Diaconale Info van oktober.