Diaconale handreiking aan lutherse gemeenten in Nederland

De afgelopen tijd hebben we als diaconie onze prioriteiten afgesproken voor de komende jaren. Kernlijn is voor ons: investeren in gemeenschappen als dragers van duurzaam diaconaat. Dit past in het thema ‘Seeking conviviality’ – samenleven in diversiteit - van de Lutherse Wereld Federatie*

Om deze reden gaan we door met het ontwikkelen van gemeenschapsvormende activiteiten en hofjes. Naast de oudere hofjes in Amsterdam en Haarlem konden we in 2017 de Augustanahof openen, zijn we momenteel bezig met de voorbereiding van een hof in Amsterdam Oost. Ook onderzoeken we de mogelijkheid van een nieuw hof in Amsterdam Zuidoost. Verder willen we het kerk & buurt-werk rond onze lutherse locaties versterken. Daarnaast gaan we door met het steunen van projecten in stad, regio en wereldwijd en breiden we dit uit.

Hand en voet

Maar investeren in gemeenschappen is ook elkaar als lutherse gemeenten tot een hand en een voet zijn. We zouden graag één of twee lutherse gemeenten in het land bijstaan bij het opzetten van een diaconaal project. Misschien zijn er ideeën en plannen maar is het lastig om die van de grond te krijgen vanwege tekort aan menskracht of middelen. Als dat zo is bieden we van harte aan om hierover met een zusterdiaconie/gemeente een gesprek te hebben en te verkennen of we mogen en kunnen steunen.

Waar gaat het om?

Om wat leidraad te bieden hebben we een paar aandachtspunten opgesteld:

Meedenken

Naast financiële ondersteuning zijn we desgewenst beschikbaar om - aanvullend op eventueel advies vanuit bijv. het Landelijk Diensten Centrum van de PKN of een gemeenteconsulent - mee te denken over de ontwikkeling van een plan, hulp bij uitvoering en te adviseren over onroerend goed/beheer en fondsenwerving.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met diaconaal centrum ‘In de Zwaan’, Maasstraat 148 in Amsterdam. info@diaconie.com 020 4044708 of 06 51340442 (algemeen secretaris, Hanne Wilzing).

* https://www.lutheranworld.org/what-we-do/churches-mission/diakonia-and-development/conviviality/concept-conviviality