Steun de Lutherhof

Buurtactiviteit

De Lutherhof heeft niet alleen een eeuwenlange geschiedenis, maar we zijn er van overtuigd dat beschermd wonen, zoals de Lutherhof, ook een belangrijke toekomst heeft. Daarvoor zijn, aanvullend op de huurinkomsten van de bewoners, extra middelen welkom. Vindt u de Lutherhof belangrijk en wilt u ons steunen? Dat kan via een donatie, periodieke schenking of via een nalatenschap aan de Evangelisch-Lutherse Stichting “De Lutherhof” - Bankrekening: NL61 INGB 00048265 15

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met het bestuur:

De Lutherhof
t.a.v. het Bestuur
Staringplein 9
1054 VJ  Amsterdam
Email: info@lutherhof.nl
Tel: 020 612 3772