De Lutherhof - Doelstelling

Op het stoepje

De Lutherhof is de naam van de Evangelisch-Lutherse Stichting die het beheer voert over 66 woningen in een hof, gelegen aan het Staringplein in Amsterdam Oud West.

De doelstelling van de Lutherhof is van oudsher het bieden van een beschermde woonomgeving aan ouderen of hen die hiervoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen.