Heilzame verwerking slavernijverleden

Racisme kent vele gezichten. In de verhouding van "wit" en "zwart" speelt daarbij de historische en sociale realiteit van slavernij een rol.

Vanaf 2017 is er vanuit de Evangelisch Lutherse gemeente van Amsterdam in samenwerking met de EBG (Evangelische Broedergemeente Amsterdam) en het NiNSee (Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en -erfenis) een proces op gang gebracht van bewuste waarneming en verwerking van de eigen betrokkenheid bij de Transatlantische slavernij in het verleden, en de weinig bewuste "erfenis" en doorwerking daarvan in de huidige structuren van de maatschappij en de eigen gemeenschap

Tentoonstelling “Kerken en Slavernij”
In de loop van 2021 is een mobiele tentoonstelling Kerken & Slavernij gerealiseerd. Deze tentoontselling was in 2021 te zien bij de Protestants Theologische Universiteit en begin 2022 in de Westerkerk in Amsterdam. De komende maanden zal de tentoonstelling langs diverse plekken in het land reizen, waaronder Groningen, Hoofddorp en Brielle. Het doel is om op al deze plekken het gesprek op gang te brengen over het slavernijverleden en de heilzame verwerking hiervan. Wilt u de tentoonstelling ook in uw gemeente ontvangen? Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden via Info@diaconie.com.
Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden op www.slavernijerfenis.com.

Eerdere activiteiten Kerken & Slavernij

In het kader van dit proces van Heilzame verwerking van het slavernijverleden is in november 2019 een symposium rond het thema gehouden. 

In het voorjaar van 2020 werd het boek Heilzame verwerking van het slavernijverleden voor 'wit' en 'zwart'" gepubliceerd.

Op 10 november 2020 vond een mini-symposium plaats met presentaties van Rev. dr. Michael Jagessar en Rev. dr. Peter Cruchley van de Council of World Mission (CWM) en van Urwin Vyent, directeur van het Nederlands Instituut voor Slavernijverleden en erfenis (NiNSee). Bekijk de bijeenkomst op YouTube.