Advents- en kerstperiode
in Luthers Amsterdam

In de periode van Advent en Kerst bruiste het weer extra in luthers Amsterdam en Haarlem. Naast alle "gebruikelijke" vieringen en activiteiten in deze periode ging een groep uit Haarlem op reis in het kader van de jaarlijkse schoenendoosactie.

De jaarlijkse Diaconale Adventsactie, dit jaar voor de Kledingbank in Amsterdam Noord en de Kinderkledingbank in Haarlem, bracht tot Nieuwjaar al ruim € 6.100 op (uw gift is nog steeds welkom!). De Kerstactie waarbij zo'n 200 gemeenteleden een attentie ontvingen uit handen van een diaken of diaconale vrijwilliger. De goedbezochte kerkdiensten in de Oude Lutherse Kerk, De Nieuwe Stad, de Lutherse Kerk Haarlem en in de Maarten Luther Kerk, de Augustanahof en de Lutherhof. Carols zingen in de Augustanahof en in het Luthermuseum. De gemeentebrede feestelijke kerstmaaltijd op 2e Kerstdag in de Augustanahof met kok Leo en betrokken vrijwilligers uit onze gemeente, onze Gasthuizen en uit de buurt. De Broodbankactie in Haarlem.

Kerstmaaltijd in de Augustanahof.

En de jaarlijkse schoenendoosactie in Haarlem. Dit jaar bezochten drie van onze gemeenteleden Roemenië, om nu ook eens met eigen ogen te zien waar de schoenendozen, die Haarlem al ruim 20 jaar vult voor kinderen die het minder goed hebben, terecht komen. Lees verder voor een verslag van dit project en van de reis.