Jeep voor Kameroen

Van Kerk in Actie kregen we bericht dat zij tijdens een bezoek aan de Lutherse Kerk Kameroen "onze" jeep hebben overgedragen. Tijdens de Diaconale Adventsactie 2018 zamelden we hiervoor geld in.

Tijdens de Advent 2018 hielden we onze jaarlijkse Adventsactie. Onder het motto "Le geste qui sauve - een gebaar dat levens redt" zamelden we - door middel van de collectes in de vieringen en giften - geld in voor een nieuwe Jeep voor het diaconale werk in Noord-Kameroen. Dank zij uw gulle gaven kon Mirjam Boswijk van Kerk in Actie op 29 maart jl. tijdens haar bezoek de sleutels van "onze" jeep overhandigen.

Zij schrijft: "Ik ben afgelopen zondag weer teruggekomen uit Kameroen.
We hebben de auto op 29 maart overgedragen aan ds. Goyek - op dat moment nog voorzitter van de EFLC (Eglise Fraternelle Luthérienne du Cameroun - Lutherse Broederkerk Kameroen), in gezelschap van de 2 vicevoorzitters en de "general secretary" van de EFLC. De nieuwe voorzitter, ds. Alvius Debsia, nam 2 dagen later het stokje over van ds. Goyek. We vonden dat we de auto eigenlijk aan hem moesten overdragen, maar hij was tot laat op de avond nog afwezig omdat hij elders in het land deelnam aan een vergadeing van de Raad van (Protestanste) Kerken van Kameroen.
Ik ben al met de auto op bezoek geweest in een dorp waar het landbouwprogramma loopt en verder naar het noorden (Maroua) waar rondom een dorp al ruim 2 jaar 18.000 vluchtelingen (interne vluchtelingen voornamelijk) zijn neergestreken."

Dit is hem dan: de nieuwe jeep van de EFLC.
En hij is meteen goed in gebruik genomen!

Lees verder over het project / de Diaconale Adventsactie 2018.