Le geste qui sauve - Hulp doet leven

Diaconale Adventsactie 2018 voor Noord-Kameroen

Op 2 december begint de Advent: we leven dan 4 weken in verwachting van kerst. Zoals elk jaar houdt de Lutherse Diaconie in deze periode een Adventsactie; dit jaar zamelen we geld in voor een jeep voor diaconale hulp in Noord Kameroen. Een gebaar dat levens redt!

 

Duurzame landbouw

In Noord Kameroen is een overgang naar duurzame landbouw van levensbelang. Toenemende droogte leidt namelijk al jaren tot armoede en honger onder de bevolking.
De Diaconie van de Lutherse Broederkerk in Noord Kameroen (CAPDI) zet zich in voor een structurele verandering van de landbouw. Medewerkers van de Diaconie bezoeken de meest afgelegen dorpjes en geven training over nieuwe landbouwmethoden met nieuwe gewassen. Zo leert de bevolking om te gaan met de toenemende droogte.
Door het lokale kerkennetwerk te gebruiken kan de Diaconie de meeste kwetsbare mensen bereiken in gebieden waar internationale hulp-verleners niet kunnen komen. CAPDI noemt dit: “le geste qui sauve” - het gebaar dat levens redt.

 

Noodhulp en verandering

Vanwege de grote vluchtelingenstromen en hongerproblematiek hebben verschillende organisaties de handen ineen geslagen om noodhulp te bieden. Één van deze organisaties is ACT Alliance, waar de Lutheran World Relief deel van uitmaakt.
Voor deze internationale hulporganisaties is het uiterste noorden van Kameroen een “no-go”-area in verband met het veiligheidsrisico. Lokale Kameroeners van Luthers Diaconaal Bureau CAPDI kunnen echter wél dit gebied in.
Vanuit haar basis in de stad Garoua kan CAPDI samenwerken met internationale organisaties en hulp bieden aan de mensen in de meest noordelijke gebieden. Noodhulp én hulp gericht op structurele verandering.

 

Een nieuwe jeep

Voor de hulp die CAPDI biedt in Noord Kameroen heeft CAPDI momenteel één oude jeep waarmee medewerkers Amos Bouba en John Daga dag aan dag het uiterste noorden van Kameroen in rijden. De wagen wordt zwaar beladen met hulp– en landbouwmaterialen, de wegen zijn onverhard en moeilijk be-gaanbaar, de regio is onveilig.
Amos Bouba beschrijft het werk van CAPDI als “le geste qui sauve” - het gebaar dat redt. “Een klein gebaar, een kleine daad,” zo legt hij uit, “leidt tot iets groots wat levens redt.” Een klein gebaar geeft nieuwe hoop, die levens verandert en mensen redt.
Met de oude jeep worden ontelbaar veel levens gered. Maar het gebied waarin wordt gewerkt is groot: van Garoua naar het meest noordelijke puntje van Kameroen is zo’n 700 km. Wat zou CAPDI graag een nieuw, stevig voertuig hebben voor haar medewerkers!

Een nieuwe jeep kost € 36.000. De Lutherse Diaconie Amsterdam kan uit eigen middelen € 25.000 bijdragen. Voor het overige deel is uw hulp nodig. Met de Diaconale Adventsactie 2018 willen wij daarom € 11.000,- inzamelen om CAPDI te helpen aan een nieuwe wagen.

Tijdens de Adventsperiode, van 2 t/m 23 december 2018 collecteren we in de kerkdiensten in de Oude Lutherse Kerk op het Spui (Amsterdam Stad), in de Lutherse vieringen in De Nieuwe Stad (Amsterdam Zuidoost) en in de Lutherse Kerk Haarlem voor dit doel. Ook organiseren we activiteiten waar u aan mee kunt doen, én u kunt een gift geven via de bank. Leden van en betrokkenen bij de Lutherse Gemeente Amsterdam krijgen hiertoe in de week voor de tweede adventszondag een brief met acceptgiro in de brievenbus. Natuurlijk kunt u ook zonder acceptgiro bijdragen, op banknummer NL80-INGB-0004-6200-48 t.n.v. Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam o.v.v. “Adventsactie 2018”.

De Diaconie is een ANBI instelling. Uw gift aan ons is daarom - boven een bepaalde drempel - aftrekbaar van de belasting.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.