Vluchtelingen

Al maanden beheerst de problematiek van vluchtelingen en immigranten het nieuws. Mensen verlangen naar veiligheid en toekomst voor zichzelf en hun familie en hopen die te vinden in Europa. Mensensmokkelaars maken misbruik van de wanhoop van hen die op zoek zijn naar een beter bestaan. Vele vluchtelingen en immigranten vinden een gruwelijke dood. De beelden van het jongetje Aylan, aangespoeld op het strand, van een vrachtwagen aan de kant van de weg in Oostenrijk, van grensgebieden waar uitgeputte mensen worden tegengehouden, ze grijpen ons aan. We zijn verontwaardigd en verward. Deze beelden wennen nooit. Tegelijk zijn we ook bezorgd over onze eigen samenleving.

Ds. Martin Junge, algemeen secretaris van de LWF, schrijft in zijn recente brief aan alle lidkerken over de vluchtelingencrisis dat het niet alleen om een morele plícht gaat om te helpen, maar ook over het récht op bescherming. Zie https://www.lutheranworld.org/news/duty-protect-refugees-not-only-moral-obligation

Als lutherse gemeente Amsterdam hebben we een migranten- en vluchtelingengeschiedenis. Onze gemeente ontstond vanaf de 16e eeuw dankzij vluchtelingen en migranten. We kunnen – vanuit onze eigen geschiedenis tot op vandaag - weten hoe het voelt om vreemdeling te zijn (Ex. 23:9).

De Diaconie wordt benaderd met de vraag: wat kunnen we doen? Hoe kunnen we helpen? Dat is goed, want er zijn genoeg mogelijkheden: geld en goederen schenken, aandacht, taalles geven etc.

Voor onze gemeente en diaconie is de hulp aan en opvang van vluchtelingen en mensen zonder papieren al veel langer een belangrijke taak. Denk aan het Wereldhuis, Stap Verder (Zuidoost), Stem in de Stad (Haarlem), de Kapelgroep in de vreemdelingengevangenis op Schiphol, Gasthuis In de Roos, de opvang van de Smaragdgroep in de Wittenberg etc.
Daarnaast steunen we vluchtelingenprogramma’s wereldwijd bv. noodhulp i.s.m. de kerken in het Midden-Oosten in vluchtelingenkampen in Syrië, Libanon en Jordanië, een traumaproject van de lutherse kerk in Italië, opvang van vluchtelingen op Lampedusa via de Europese Raad van Kerken en andere projecten via Kerk in Actie en Lutherse Wereld Federatie. Ook steunen een kleinschalig noodhulpproject op Lesbos via onze eigen dominee Marieke Brouwer.
Met uw hulp kunnen we doorgaan met deze steun. Lees verder voor een overzicht.

Maar  u kunt ook tijd, kleding etc. geven. Samen met de Protestantse Diaconie hebben we een overzicht gemaakt van alle acties en initiatieven waarbij u zich kunt aansluiten als u iets wilt doen. Dit overzicht vindt u hier, of u kunt het opvragen bij uw eigen diakenen.

Wat kunnen we doen?  In de kerk geloven we in de kracht van het gebed. Ongetwijfeld zult u week in week uit de Eeuwige om ontferming aanroepen voor de nood van mensen op drift. Ook vandaag vragen we u in stil te staan bij deze nood. Hieronder doen we u een suggestie voor een gebedsintentie en een lied, maar u mag natuurlijk ook eigen woorden gebruiken.

Zo, in verbondenheid, willen we voor God stem geven aan onze zorg én onze hoop dat – ooit – ‘wonen zal wie hier geen woonplaats heeft’ (Huub Oosterhuis, lied 1001).


Gebedsintentie

Barmhartige God, wij bidden u voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld en die alles achter hebben moeten laten wat hen vertrouwd en dierbaar was. We bidden voor mensen die worden vervolgd vanwege hun geloof, overtuiging of seksuele geaardheid en daarom op de vlucht zijn. We bidden voor hen die honger en armoede ontvluchten en verlangen naar een betere toekomst. Wees heb allen nabij, dat zij een plek vinden en zich welkom weten.
Wees met ons, bewoners van het felbegeerde Europa: geef ons mededogen, een ruim hart en helpende handen. Wees met hen die ons regeren: geef hen wijsheid en moed en het schurende besef dat achter alle problemen van verdeling en opvang, integratie en huisvesting mensen van vlees en bloed schuil gaan.
God, voed ons met het verlangen naar uw rijk van gerechtigheid en vrede en help ons in woord en daad mee te bouwen aan dat rijk.