Update actie Zicht voor Skan

We "praten" u graag even bij over de stand van zaken rond de actie ‘Zicht voor Skan’. Op 18 maart jl. werd de Eritrese Skan Haile Ghirmay aan haar rechteroog geopereerd in de Melles Hoornvlieskliniek in Rotterdam.

(Lees verder voor eerdere informatie op deze website over Skan en over haar operatie.)

Na de eerste controle op 20 maart ging ze woensdag 26 maart voor een tweede controle, waarbij er ook foto’s werden gemaakt. In eerste instantie is er een zgn. cross-linking uitgevoerd. Deze behandeling is erop gericht om het hoornvlies te versterken. Het is nog te kort dag om het effect van de operatie te kunnen beoordelen. Skan moet op woensdag 16 april weer voor controle. Dan zal bekeken worden of er een tweede operatie (een zgn. anterieure lamellaire keratoplastiek) nodig en mogelijk is.

Skan is naast het herstellen intussen volop aan het werk om haar repetitie Duits voor te bereiden. Dat is de laatste grote hobbel voor het behalen van haar diploma ROC ‘Communicatie&marketing’. Intussen loopt ze enthousiast stage in het ‘Wereldhuis’ (ademplek voor ongedocumenteerden van protestantse en lutherse diaconie).

Haar aanvraag voor een verblijfsvergunning op medische gronden is helaas afgewezen. Mede op aanraden van de IND onderzoeken we nu de mogelijkheid van een asielprocedure.

Omdat de operatie van Skan niet door de ziektekostenverzekering (RZA) gedekt werd zamelden we geld in via de actie ‘Zicht voor Skan’.  Maar liefst 34 betrokkenen uit het netwerk van Skan droegen € 2.685 bij. Daarnaast werd er voor de actie gecollecteerd en droegen enkele fondsen bij. Zo is er al een totaalbedrag van € 5.850! Een geweldig resultaat. In totaal verwachten we maximaal € 9.000 nodig te hebben.


Skan op woensdag 26 maart in de
Melles Hoornvlieskliniek voor de foto’s van haar oog.

Alle gevers willen we langs deze weg hartelijk bedanken, en als u nog niet kon geven nodigen u van harte uit om alsnog bij te dragen. Dit kan door een gift over te maken naar NL80 INGB 0004 6200 48 t.n.v. Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam o.v.v. ‘Zicht voor Skan’.
De Diaconie is ANBI-erkend, waardoor uw gift aftrekbaar is van de belasting.

Mede namens Skan, hartelijk dank voor uw steun!

Voor vragen of een verdere toelichting kunt u terecht bij
Hanne Wilzing, algemeen secretaris Lutherse Diaconie.  
Tel. 020-4044708 of 06-51340442, e-mail h.wilzing@diaconie.com.