Diaconale Adventsactie bracht € 8.119 op

U steunde op een geweldige manier de Diaconale Adventsactie ‘Bouwen aan Toekomst’, waarmee we geld inzamelden voor gereedschapskisten voor jongeren die de lutherse vakopleiding volgen in Oost-Jeruzalem en Ramallah.

Via de acceptgirokaartenactie, de deeldoosjes, de collecten, de Adventsactiviteiten (zoals de Sing-in en het Kinderkerstfeest) en de ‘winst’ op de Advents-verkoopkraampjes brachten we met elkaar maar liefst € 8.119 bijeen.

Tot aan de Adventstijd hadden we in het kader van het 425-jarig jubileum van Luthers Amsterdam al 14 gereedschapskisten (à € 380)  voor de lutherse vakopleiding in Jeruzalem ingezameld, en we hoopten dat we er met de Adventsactie nog 16 bij zouden kunnen sparen. Opgeteld zouden we dan op 30 komen. Maar door de grote steun kunnen we uiteindelijk 35! jongeren met een gereedschapskist steunen, zodat zij kunnen bouwen aan hun toekomst.


Sarah Salem behaalde haar diploma telecommunicatie en houdt namens de studenten een afscheidstoespraak. Ze bedankt ook de Lutherse Kerk en de docenten voor de opleiding en support – foto K. Brown

Iedereen die zich voor de actie inzette als gever of als ambassadeur, als collectant of verkoper: hartelijk dank!

Meer informatie over het project op www.diaconie.com/Jubileumproject.