De Diaconievergadering anno 2010

De leden van de Diaconievergadering gingen in juni 2010 op de foto
op de trap voor de Maarten Luther Kerk.

U ziet van voor naar achter en van links naar rechts:

De leden van de Diaconievergadering

Eerste rij: mw. Sofia Nap (Diaconaal Werker), dhr. Errol Toendang (diaken Brandpunt ZuidOost), mw. Hildegard Essed (idem), mw. Christine Aalders (vicevoorzitter Diaconie), dhr. André de Groot (lid bestuur Lutherhof), mw. Marijke Bleij (diaken Brandpunt Maarten Luther Kerk en lid DB).
Daarachter v.l.n.r.: dhr. Wilmar Hassoldt (lid bestuur Lutherhof), mw. Henny Brouwer (secretaresse Diaconaal Bureau), dhr. Co Engberts, mw. Ute Braun (diaken Brandpunt Johanneskapel).
Derde rij v.l.n.r.: dhr. Gert-Jan de Mooij (penningmeester Diaconie, lid DB), dhr. Jeroen Stal (diaken Brandpunt Augustana), dhr. Klaas de Bruijn en dhr. Paul Toorenburgh (beiden lid bestuur Oude Mannen- en Vrouwenhuis (OMVH) en Evangelisch-Luthers Diaconie Weeshuis (ELDW).
Helemaal achter: dhr. Hanne Wilzing (algemeen secretaris Diaconie) en dhr. Fred Brinkman (lid bestuur OMVH).

De heer Heinz Massop, diaken Brandpunt Maarten Luther Kerk, staat niet op deze foto. U ziet hem - samen met diaconaal vrijwilligster mevrouw Wil van Sutphen - in actie achter de tafel op de foto op de pagina "Wie zijn wij".