Kerkdiensten in het
cellencomplex Schiphol-West

Sinds 2007 zijn er weer kerkdiensten in de kapel van het cellencomplex op Schiphol. Elke zondag zijn er drie vieringen: twee 's morgens en één 's middags.

Deze vieringen worden druk bezocht. De diensten – vieringen met een open karakter - worden afwisselend geleid door een team van justitiepastores. De 'kerkgangers' zijn mensen uit alle delen van de wereld die gemeen hebben dat ze gevangen zitten omdat ze geen geldige documenten hebben en moeten worden uitgezet.

In overleg met de justitiepastores zijn er vrijwilligers gezocht en gevonden uit omliggende kerkelijke gemeenschappen die bij toerbeurt in tweetallen de kerkdiensten bijwonen en praktische hulp te bieden. Op dit moment is een groep van maar liefst 22 vrijwilligers actief. Hoofddoel is: de gevangenen en de pastores laten merken dat er buiten de gevangenis aan hen gedacht wordt. Tevens wordt er namens de betrokken kerkgemeenschappen met Pasen en met Kerst een groet gebracht.

Contactadres voor deze vrijwilligersactiviteit is het Diaconaal Centrum "In de Zwaan". Zie contact.