Bronnen voor het Herinneringsvenster

Dit zijn de bronnen die we raadpleegden voor het Herinneringsvenster, en voor de informatie die u op deze pagina's vindt:

https://www.joodsmonument.nl/
https://www.oorlogslevens.nl/
https://www.joodsamsterdam.nl/
http://www.biografischportaal.nl/
https://archief.amsterdam/
https://nl.wikipedia.org

Het boek De Amsterdamse Rivierenbuurt - honderd jaar schoonheid & schuld van Bert Esselink. (Uitgeverij Boom, 2021. ISBN 9789024435692)
Persoonlijk archief Sigal Hingali-Kaufmann, kleindochter van Werner en Hilde Kauffmann. Bewerking: Aline Pennewaard.

Verdere achtergrondinformatie:

Verklaringen en geschriften over Luther en de Joden, antisemitisme en meer:
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/luther-en-de-joden/
https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/dts-doc48-jewish-full.pdf  
https://www.lekkj.eu/dokumente

Het boek "Luther voor leken - Reformator in een veranderende wereld" van prof. dr. Sabine Hiebsch (Uitgeverij Vuurbaak, 2017. ISBN-nummer 9789055605286) wijdt een hoofdstuk aan Luther en de Joden. De tekst van dit hoofdstuk 7 leest u hier. (Met dank aan uitgeverij Vuurbaak)