Symposium en kerkdienst Kerken en Slavernij

Symposium: donderdag 1 juni 2023 Domkerk Utrecht en online, 14.00-18.00
Kerkdienst: vrijdag 30 juni, Nieuwe Kerk, Amsterdam, Raad van Kerken en EO

Debat in het Luther Museum onder leiding van oud CDA-politica Kathleen Ferrier

Mijn dochter was 10 toen ze op een middag mijn studeerkamer binnenstormde met ‘De negerhut van oom Tom’ in haar hand, roepend: ‘Mam, dit is toch niet echt gebeurd?’ We hadden samen een indringend gesprek over slavernij en ik kon haar helaas niet geruststellen dat het ‘maar’ een boek was.
Slavernij is nooit in Nederland geweest, maar vanuit Nederland zijn wij er vanaf het eind van de 16 e eeuw betrokken bij door ons koloniale verleden. En het is, zoals de apostel Paulus schrijft aan de Korintiërs: ‘als één lid lijdt, dan lijden alle leden.’

Vanaf 2017 heeft de Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam in samenwerking met andere kerken en organisaties een proces op gang gebracht van bewustwording van de eigen betrokkenheid bij de Trans-Atlantische slavernij in het verleden en de doorwerking daarvan in de huidige maatschappij en eigen gemeenschap. Uitdrukkelijk is ook gekeken naar de rol van kerken.
Hoe verhielden de kerken zich tot het systeem van slavernij?
Hoe werkt het door in de geloofsgemeenschappen en hoe kunnen de kerken in Nederland bijdragen aan reparatie en herstel van verhoudingen?

In de jaren daarna vonden er verscheidene activiteiten plaats om het onderwerp levend te houden, zoals een essaywedstrijd, de uitgave van het boek ‘Heilzame verwerking van het slavernijverleden’ en een tweetal symposia.Vanaf 2021 reist een mobiele tentoonstelling Kerken & Slavernij langs diverse plekken in het land met het doel om het gesprek op gang te brengen over slavernij en de verwerking hiervan.

Op dinsdag 9 mei vond een levendig debat plaats in het Luther Museum onder leiding van oud CDA-politica Kathleen Ferrier. (zie foto)
Zij begon het debat met de hoopvolle woorden: ‘We blijven praten tot we een gedeelde toekomst hebben en de zon opgaat.’

Op 1 juli 2023 is het 160 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Op donderdag 1 juni 2023 wordt een internationaal symposium gehouden in de Domkerk in Utrecht van 14 tot 18 uur. Voor wie wil deelnemen, ook via livestream, is opgave vooraf nodig via de website van de PThU, de protestants Theologische Universiteit. Deelname is gratis.
Op de website van de PThU is ook het programma van de dag te vinden.

Op vrijdagavond 30 juni wordt er een kerkdienst gehouden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. In de kerk dienst zal voor het aangezicht van de Eeuwige en elkaar het leed dat de tot slaaf gemaakte mensen is aangedaan benoemd worden en schuld beleden worden ten aanzien van de rol van kerken in deze geschiedenis.
Ook zal de hoop tot uitdrukking gebracht worden dat heilzame verwerking van het slavernijverleden mogelijk is.

Meer informatie is te vinden via de volgende links: