Houd moed!

Jaarbericht 2022/2023 verschenen

Ons Jaarbericht 2022/2023 gaven we als motto mee: Houd moed. Want het is soms moeilijk de moed niet te verliezen, nu er in Oekraïne oorlog woedt en wij te kampen hebben met een klimaat-, energie- en armoedecrisis.

De Lutherse Diaconie heeft door het steunen van projecten veraf en dichtbij geprobeerd verschil te maken.

Dat wij ons geinspireerd weten door de woorden van dr. Martin Luther King:

"Laten we voortdurend dijken van moed opwerpen

tegen de stormvloeden van de angst."

Het Jaarbericht kunt u hier lezen; ontvangers van ons Gemeenteblad Bij de tijden krijgen het in maart ook in de brievenbus. En natuurlijk kunt u een papieren exemplaar aanvragen op het Diaconaal Bureau - bij voorkeur per email Info@diaconie.com, of per telefoon 020-4044708.