Giften Binnenland

Op dinsdagavond 7 maart vergaderde de Diaconie. Op de agenda stonden onder andere de voorstellen die onze Werkgroep Binnenland deed voor giften in Amsterdam / Haarlem / Nederland.

Het budget wat we voor 2023 voor "Binnenlandse giften" op onze begroting hebben staan is € 75.000. De Werkgroep Binnenland vergadert 2 maal per jaar, en bestaat nu uit 5 mensen. We kunnen voor deze Werkgroep, en ook voor onze Werkgroep Buitenland, nog nieuwe leden gebruiken!

De Diaconievergadering besloot om de voorstellen van de Werkgroep over te nemen, en de volgende projecten te steunen in 2023:

a. Drugspastoraat € 11.000
b.
Jeannette Noëlhuis € 2.750
c.
Harriet Tubmanhuis € 1.100
d.
Kruispost € 2.750
e.
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam € 1.100
f.
Stap Verder  € 2.750
g.
Burennetwerk € 5.500  
h.
Buurthulp Oost € 3.300
i.
Straatpastoraat € 2.750
j.
Kerk & Buurt Noord € 2.750
k.
Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond NLVB € 1.100
l.
VPSG € 1.100
m.
Kantlijn, schrijfclub voor dak- en thuislozen € 550
n.
Kledingbank Amstelland € 275
o.
De NoordAs € 5.500
p.
Stem in de Stad € 5.500
q.
Voedselbank Haarlem € 750 
r.
Gevangenispastoraat / DSG De Sluis € 5.500
s.
Broodbank Haarlem € 825
t.
Fonds Urgente Noden Haarlem e.o. € 550.

De voorgaande projecten betreffen allemaal onze vaste partners in het diaconale werk in Amsterdam en Haarlem.

Verder besloten we de volgende aanvragen te honoreren:
u. Labyrint film maakt een film over huiselijk geweld. € 1.000.
v. MCTC organiseert maaltijden voor eenzame mensen in de H-buurt in Amsterdam Zuidoost, en een ontbijtproject voor basischoolleerlingen in Bullewijk/H-buurt. Beide projecten steunen we met € 1.000.

De volgende vergadering van de Werkgroep is op 21 september 2023, om 16.00 uur in ons Diaconaal Centrum. Dan worden de voorstellen besproken voor het resterende budget 2023.