Aardbevingen in Syrië en Turkije

Vele duizenden doden, gewonden, mensen zonder dak boven hun hoofd. De aardbevingen in Syrië en Turkije richtten grote verwoestingen aan. De beelden die we zien en de verhalen die we horen zijn verschrikkelijk. Vanuit Nederland kunnen we geld geven, collecteren en bidden voor slachtoffers en hulpverleners.

In Syrië is hulpverlening extra moeilijk i.v.m. de burgeroorlog en de ontoegankelijkheid via Turkije, omdat ook de infrastructuur (wegen, vliegvelden) is getroffen. De Lutherse Wereld Federatie kan echter via lokale partner Caritas helpen. Via lokale kerken in Syrië verlenen we al jaren noodhulp via het werk van Kerk in Actie en ACT-International. Hierdoor kan er ook nu via dit netwerk bv. in Aleppo hulp gegeven worden.

Intussen hebben de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO, waarin ook Kerk in Actie deelneemt, naast 10 andere organisaties) Giro555 geopend. Kerk in Actie ontvangt uit de inkomsten van Giro555 een percentage voor de eigen noodhulpprogramma’s via lokale kerken en partners. Woensdag 15 februari zal er een landelijke actiedag zijn.

Onze Amsterdamse Diaconie heeft direct alvast € 2.000 bijgedragen voor noodhulp aan de aardbevingsslachtoffers: € 1.000 via de LWF en € 1.000 via Kerk in Actie.
Maar er is meer nodig, en we roepen op om in de zondagse vieringen voorbede te doen en te collecteren voor de noodhulp aan de vele slachtoffers van de aardbevingen.

U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken op het banknummer van de Diaconie: NL80-INGB-0004-6200-48, ten name van Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam. Of op het banknummer van SHO / Giro 555: NL08 INGB 0000 0005 55. Vermeld u erbij dat uw gift bedoeld is voor noodhulp aardbeving Syrië en Turkije?

Natuurlijk is er ook bij veel Turkse en Syrische Nederlanders zorg, verdriet en vrees om wat er met hun familie, hun vrienden en hun land gebeurt. We overleggen daarom met de Raad van Kerken in Amsterdam over het sturen van een oecumenische groet van meeleven aan Turkse moskeeën waar contact mee is en de Syrisch-Orthodoxe Kerk van de ‘Moeder Gods’ waar we mee verbonden zijn.

Meer informatie is te vinden op:
https://giro555.nl/aardbeving-2023-actueel/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-aardbeving-syrie/

https://www.lutheranworld.org/news/syriaturkey-call-donations-after-earthquake