Terugblik Diaconale Adventsactie 2021

Samen maken we plaats in de herberg.

We kijken terug op een mooie adventsactie. We hebben met elkaar stilgestaan bij herbergzaamheid en gastvrijheid. Heel concreet hebben we met elkaar een nieuwe keuken voor Gasthuis In de Roos bij elkaar gespaard. De adventsactie heeft het mooie bedrag van € 7220,46 opgeleverd.

Daarvoor willen we u heel hartelijk danken. Door corona was er minder mogelijk tijdens de actie dan we hadden gehoopt. Maar dankzij uw giften is de actie wel een succes geworden!

De voorbereidende werkzaamheden om de keuken ook daadwerkelijk te plaatsen zijn inmiddels al in volle gang. We hopen dat u de nieuwe keuken met het 10-jarig jubileum van In de Roos in september 2022 kunt bewonderen.

Hierbij nog een foto met de oude keuken; we hopen u over een half jaar een mooi beeld te kunnen laten zien van de nieuwe keuken.