Renovatie Leo Kingzaal Paramaribo

In 2017 was de opbrengst van de Advenstactie bestemd voor een gaarkeuken in Paramaribo. De bouw / renovatie nadert nu het einde: we ontvingen een verslag van de werkzaamheden.

Zoals elk jaar hielden we ook in de Adventsperiode van 2017 een Diaconale Adventsactie. Dat jaar was de opbrengst bestemd voor de bouw van een gaarkeuken en de renovatie van de gemeenschapszaal bij de Lutherse Kerk in Paramaribo. Het project kende veel tegenslag, waaronder de hoge inflatie in Suriname en de coronapandemie waardoor de verbouw veel langer duurde dan van tevoren gehoopt. En ook nu nog kan er vanwege te hevige regenval niet altijd worden doorgewerkt.

We kregen nu - eind november 2022 - bericht vanuit de Maarten Luther Kerk in Paramaribo dat de verbouwing het einde nadert. Zij hopen op een oplevering en heropening in januari 2023.

In de gemeenschapszaal is o.a. een scheidingswand aangebracht, zodat de ruimte
beter gebruikt kan worden - door grote en kleinere groepen.

Ons gemeentelid Lilian Jangali (links) wordt tijdens haar vakantie in Suriname rondgeleid
door Linda Profijt van de Kerkenraad van de Maarten Luther Kerk.