Keti Koti in (Luthers) Amsterdam

Net als voorgaande jaren zal in Luthers Amsterdam rondom Keti Koti in bijzondere erediensten aandacht worden besteed aan de afschaffing van de slavernij in de toenmalige koloniën op 1 juli 1863.  

Op zondag 3 juli wordt Keti Koti herdacht in een viering in De Nieuwe Stad in Amsterdam Zuidoost, om 10.00 uur in de Kleine Kerkzaal.

Deze dienst wordt voorbereid door de Suriname-Antillen Werkgroep van de PGZO samen met de Lutheranen. Elk jaar kiezen de twee kerken voor de viering in de dan feestelijk versierde Kleine Kerkzaal een thema dat raakvlak heeft met het thema vrijheid. Bij de voorbereiding voor dit jaar is gekozen voor het thema Brasa, met als uitleg “Op weg naar verzoening”. Voorgangers zijn ds. Willemijn Jonkers en Franklin Olivieira.

Het is elk jaar fijn om te merken hoe zeer deze viering wordt gewaardeerd door gemeenteleden van de twee kerken. Maar de viering is ook toegankelijk voor alle anderen die met en in deze dienst hun verbondenheid met Surinamers, Antillianen en alle anderen wier voorouders grote offers hebben gebracht door de slavernij, nogmaals willen benadrukken.

Zoals gebruikelijk zal na de viering aan de aanwezigen een versnapering op z’n Surinaams en een drankje worden aangeboden.

Ook in de Oude Lutherse Kerk zal het verbreken van de banden van de slavernij (strukturen in onze hoofden en harten) op zondag 3 juli centraal staan:
Rond de tafelviering weten en geloven wij ons één kerk... Hoe dan te leven met structuren die ons scheiden? Hoe nieuwe banden te smeden – heilzame banden...?
Op deze zondag is er in de Oude Lutherse aandacht voor het gedenken van zowel de donkere kant van het slavernijverleden maar ook van de erfenis ervan, die in ons omgaan met elkaar een rol speelt, en die onze samenleving tot vandaag de dag mede vormt en regeert. Maar vooral ook: Reden om te vieren dat het verleden ons niet voorgoed hoeft te bepalen, en dat wij vrij zijn om nieuwe en vernieuwende wegen te gaan als "zwart en wit". Bij zo’n feest hoort naast gedachtenis, bezinning, muziek en stilte ook: samen zijn, verhalen delen – en brood en wijn en voedsel - en van elkaars nabijheid genieten. Dat alles zal er ook dit jaar weer zijn. Wees welkom in de Oude Lutherse, op zondag 3 juli om 10:30 uur! En als je wilt en kunt: kleed je er passend bij…

Op vrijdagochtend 1 juli is er van 10.30 - 12.30 uur een Keti Koti viering in de Koningskerk (Oswaldstraat 1, Amsterdam-Watergraafsmeer), voorbereid door de Werkgroep 'Heilzame Verwerking Slavernijverleden voor wit en zwart', waarin ook onze eigen Lutherse Gemeente participeert.

Het onrecht in het trans-Atlantische slavernijverleden en de traumatische doorwerking ervan tot op de dag van vandaag verwerken we samen, zwart en wit. In deze openbare kerkdienst putten we daartoe hoop en geloof uit de bijbel en uit Surinaamse, Antilliaanse en Nederlandse liederen. We vieren, we eten en we praten met elkaar.

Van harte welkom!
Wel graag aanmelden via slavernijverleden@gmail.com

Wan switi Manspasi!

Initiatiefnemer van deze viering op 1 juli:
Werkgroep Heilzame Verwerking Slavernijverleden voor wit en zwart.
Organisatoren:
- Evangelische Broedergemeente Amsterdam Stad en Flevoland
- Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam,
- Protestantse Kerk Amsterdam – Muiderkerk

Informatie: ds Clifton Walker, 06-12889602

Meer informatie over de Werkgroep Slavernijverleden: https://slavernijerfenis.com.