Tussen licht en donker

Jaarbericht 2021 verschenen

Tussen licht en donker probeerden we als Lutherse Diaconie ook in 2021 present te zijn. Dit in een tijd waarin velen soms even het ‘licht’ niet meer zagen.

Het was een tijd waarin we vaak alleen maar door middel van ‘zoom’ of telefoonlijnen met elkaar in contact konden zijn. Er is veel geïmproviseerd door onze vrijwilligers, medewerkers en bestuurders om
samen met partners dichtbij of veraf toch ‘nabij’ te blijven. Dankbaar zijn we voor de momenten van licht die er mochten zijn. In het bijzonder het omzien naar elkaar in en vanuit onze brandpunten en
ankerplekken, de noodhulp aan projecten wereldwijd en de opening, onder een ‘huilende’ hemel, van een
Herinneringsvenster. Vol vertrouwen en geïnspireerd door de woorden uit lied 452 (Liedboek) ‘Als tussen licht en donker’ gaan we door: ‘De dageraad breekt aan, uw komst is niet te keren’.

(Uit de inleiding bij ons Jaarbericht, door voorzitter Bianca Groen-Gallant)

Het Jaarbericht wordt in maart 2022 aan alle ontvangers van ons Gemeenteblad Bij de Tijden toegezonden. Ook kunt u het Jaarbericht hier lezen. Verder zullen we het Jaarbericht neerleggen in bibliotheken, in wachtkamers etc.

Als u één of meer papieren exemplaren wilt: belt of mailt u ons dan even?