Home Care Moldavië

Moldavië is het armste land van Europa. Er is sprake van hoge werkloosheid, waardoor veel jongeren zijn weggetrokken om elders werk te zoeken. Ouderen blijven achter, met vaak weinig financiële middelen en een klein sociaal netwerk. Zeker op het platteland zijn de leefomstandigheden slecht. De coronacrisis versterkte dit natuurlijk alleen maar.

De gezondheidszorg in Moldavië is minder goed geregeld dan in Nederland. HomeCare zet zich in voor thuiszorg aan ouderen en kwetsbare mensen die in de dorpen zijn achtergebleven, komt op voor hun rechten, en geeft ook ondersteuning aan de mantelzorgers. Verder zorgt HomeCare voor medische hulpmiddelen zoals krukken of rolstoelen. HomeCare werkt nauw samen met de plaatselijke kerken - veel vrijwilligers zijn afkomstig uit de kerken. Het project kan zelfs de ouderen en zieken in de meest afgelegen gebieden bezoeken, en bijstaan met praktische hulp, en met emotionele en sociale steun.

Als Diaconie steunen wij het project Home Care in Moldavië van harte, in 2022 met € 25.000. .

Een medewerkster van kerk in Actie (rechtsonder) bezoekt het project Home Care.
(Foto's: Kerk in Actie)

Home Care werd voornamelijk gesteund door Kerk in Actie en door de Tsjechische overheid. Voor de komende jaren wil Kerk in Actie de organisatie ondersteunen in het vinden van meer donoren.

Tijdens de oorlog in Oekraïne speelt Home Care ook een rol in de opvang van vluchtelingen vanuit dat land. Lees verder op de website van Kerk in Actie.

Lees verder voor meer informatie over HomeCare.