Home Care Moldavië

Moldavië is het armste land van Europa. Er is sprake van hoge werkloosheid, waardoor veel jongeren zijn weggetrokken om elders werk te zoeken. Ouderen blijven achter, met vaak weinig financiële middelen en een klein sociaal netwerk. Zeker op het platteland zijn de leefomstandigheden slecht. De coronacrisis versterkte dit natuurlijk alleen maar.

Als Diaconie steunen wij het project Home Care in Moldavië. Deze thuiszorgorganisatie werkt in de dorpen nauw samen met de plaatselijke kerken – veel vrijwilligers zijn afkomstig uit de kerken. Home Care ondersteunt de mantelzorgers, en kan zelfs de ouderen en zieken in de meest afgelegen gebieden bezoeken, en bijstaan met praktische hulp, en met emotionele en sociale steun.

Een medewerkster van kerk in Actie (rechtsonder) bezoekt het project Home Care.
(Foto's: Kerk in Actie)

Home Care werd voornamelijk gesteund door Kerk in Actie en door de Tsjechische overheid. Voor de komende jaren wil Kerk in Actie de organisatie ondersteunen in het vinden van meer donoren.
In 2021 konden wij vanuit ons ouderenbudget van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis € 20.000 overmaken voor dit belangrijke project. Lees verder voor meer informatie over Home Care.