Groninger dienst goed bezocht

200 Mensen bezochten op zondag 23 oktober 2022 de 16e Groninger Dienst in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Ds. Harry Donga legde in zijn preek over Jeremia en de verlamde man uit Mt. 9 de verbinding tussen de in Amsterdam gevoelde aardbevingen in 1756 en de aardbevingen nu in Groningen.

Westkantstad uit het Westerkwartier zongen hun mooie liederen ‘Aaltied weer’, ‘Miljenair’ en ‘Aarms wied open’. De dienst werd ook door velen gevolgd via Youtube. Dat kan ook nu nog worden bekeken via https://www.youtube.com/c/EvangelischLutherseGemeenteAmsterdam.

De volgende Groninger Dienst op het Spui is gepland op zondag 22 oktober 2023.

De collecte was voor het Wereldhuis en voor de onkosten van de dienst. De totale collecteopbrengst in de Oude Lutherse was € 1.217,05, daarvan was € 619,53 bestemd voor het Wereldhuis. Ook in De Nieuwe Stad in Amsterdam Zuidoost werd op die dag gecollecteerd voor het Wereldhuis; dit bracht € 52,80 op. Daarnaast maakten mensen die niet in de kerk konden zijn nog apart hun giften over. En er werden tweedehands "Groninger boeken" verkocht t.w.v. € 47,00. Al met al een mooi bedrag voor het Wereldhuis!

Lees verder voor de preek in het Gronings. En hier leest u dezelfde preek in Nederlandse vertaling.
We vroegen vaste bezoeker Jan Willem Dammer om een impressie te schrijven. Lees verder.
Sandra Haverman maakte foto's - zie onder. En Hanne Wilzing schreef een gedicht.

Simon Drost en Pia Wolthuis van het regelploegje.

Optreden van Westkant Stad.

ds Harry Donga ging voor

Ds. Harry Donga ging voor.

Exopositie van het werk van kunstenaar Gert Sennema.

Ontmoeting na de Groninger Dienst

Ontmoeting na de Groninger Dienst.