Diaconale steun aan projecten in binnenland en buitenland

Op 10 mei 2022 vergaderde onze Diaconie, onder meer over projectvoorstellen van onze Werkgroepen Binnenland en Buitenland. Er werd besloten om o.a. de volgende projecten te steunen.

1. Noodhulp i.v.m. droogte in de Hoorn van Afrika: € 2.500 extra.

Voor Oekraïne bestemden we tot nu in totaal € 7.000.

2. Stichting Leergeld Amsterdam: Kansen voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs: eenmalige gift van € 25.000 (uit het voordelig saldo van 2021).

3. Theater van de Heelheid voor muziek, theater en ontmoeting, i.s.m. lutherse plekken in onze gemeente en in het land: € 6.000.

4. Voor projecten in stad en regio in totaal € 49.000 voor o.a. Drugspastoraat, Stap Verder, Stem in de Stad, Voedselbank, Gevangenispastoraat, Jeannette Noëlhuis, Harriët Tubmanhuis, Fondsen Bijzondere Noden en Urgente Noden in Amsterdam en Haarlem, Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond, Kantlijn (schrijfclub), de NoordAs, Faith Action Audit (Noord), Burennetwerk, Schuldhulpmaatje, Buurthulp, Straatpastoraat, Kruispost en VPSG (Vrouw Pastoraat Seksueel Geweld).

Burennetwerk

Romy en Wil werden door Burennetwerk aan elkaar gekoppeld als 'goede buren’.

5. Voor Werelddiaconaat (diaconaal werk in het buitenland) in totaal € 78.000 voor o.a. sheanut-project van vrouwengroepen in Ghana, kinderprojecten in o.a. Zambia, Indonesië en Thailand, een duurzaamheidsproject in Bangladesh (samen met CODEC), Schutzhütte in Bolzano (vluchtelingen), Symbols of Hope in Ethiopië en Nigeria (luthers preventieproject migratie en opvang terugkeerders), jongerenopleidingscentrum van de Lutherse Kerk van Jordanië en het Heilige Land.

6. Ook het scholingsproject voor jongeren van LEF (Lviv Education Foundation) in Oekraïne steunen we. Naast het reguliere werk speelt LEF momenteel een belangrijke rol bij noodhulp in 400 gemeenten in Oekraïne. Op 14 juni a.s. hebben we twee medewerkers van het project LEF te gast in Amsterdam (op uitnodiging van Kerk in Actie). U bent welkom om hierbij te zijn!

7. We steunen gedurende 3 jaar ook Home Care Moldavië (thuiszorg voor ouderen en kwetsbaren in Moldavië).

We kunnen al deze steun geven dankzij inkomsten uit onroerend goed, effecten en dankzij uw bijdragen aan collecten en via giften. Hartelijk dank voor uw steun!

Voor meer informatie over het werk van de Diaconie zie o.a. het Jaarbericht ‘Tussen licht en donker’.

Als u meer wilt weten over een specifiek project neem dan even contact op met de diaconaal centrum ‘In de Zwaan’ (info@diaconie.com, 020 4044708).