Agapèmaaltijd in Haarlem

Op zondag 23 oktober werd in Haarlem de traditionele jaarlijkse Agapèmaaltijd gehouden. De Agapè(= liefdes-)maaltijd werd al in de eerste christengemeentes gevierd, en drukt nu nog steeds onderlinge verbondenheid, en de verbondheid met Jezus uit.

Brandpunt Haarlem zet deze mooie traditie voort met een jaarlijks Agapèviering met gasten en de hele gemeente. De maaltijd werd dit jaar gevierd met ruim zestig personen.

Het Griekse woord “Agapè” betekent “liefde”. Je zou de viering daarom ook een liefdesmaaltijd kunnen noemen. De eerste christenen kwamen regelmatig samen bij elkaar thuis; iedereen bracht dan eten en drinken mee, waaronder ook brood en wijn. Wat van de maaltijd overbleef kreeg een diaconaal doel.

Tijdens de maaltijd sprak een gastspreker van de Stichting SchuldHulpmaatje Zuid-Kennemerland. De collecte was dan ook bestemd voor dat doel, en bracht € 160,80 op.