Diaconale Adventsactie 2022
voor de Voedselbank Curacao: Aan tafel

Op zondag 27 november begint de Adventstijd, en daarmee ook onze jaarlijkse Diaconale Adventsactie. Thema dit jaar is "Aan tafel": we zamelen geld in voor de Voedselbank op Curacao.

Ook in Nederland leven we nu in een tijd waarin veel van ons last hebben van de hoge prijzen, zowel van energie als van onze boodschappen. In deze tijd van Advent, waarin we toeleven naar Kerst, willen we meeleven met hen voor wie de nood erg groot is. Op Curaçao is de inflatie net als bij ons heel hoog en de gevolgen van Corona worden er nog steeds gevoeld. Daardoor zijn er nu veel meer mensen die voedselpakketten van de Voedselbank nodig hebben dan voor de coronacrisis het geval was.

In deze Adventstijd willen we graag de hoop van Kerst zichtbaar maken. U kunt hieraan bijdragen, bijvoorbeeld door één of meer voedselpakketten à € 35,-- te sponsoren, of bijv. een deel van een voedselpakket. Met zo'n pakket helpt u een gezin op Curacao een maand lang aan eten. Hier leest u meer over de Voedselbank Curacao.

De voorzitter van de Voedselbank op Curacao, mw. Sheryl Losiabaar, stuurde ons een korte film met uitleg en een bedankje.

Leden en belangstellenden van de Lutherse Gemeente Amsterdam ontvangen in week 48 een brief met folder en acceptgiro met het verzoek om een gift. Krijgt u de brief niet, of wilt u nu alvast bijdragen? Dat kan via bankrekeningnummer NL80-INGB-0004-6200-48 (ING), ten name van Penningmeester Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam. Voor betalingen uit het buitenland: De BIC / Swift code van de ING-bank is INGBNL2A. Vermeld u erbij dat uw gift is bedoeld voor de Adventsactie? Ook kunt u betalen via de QR-code:

QR-code Adventsactie

En natuurlijk collecteren we in de Adventsperiode in de kerkdiensten voor dit doel. Én we organiseren een aantal activiteiten rond de Adventsactie. Daarover houden we u graag via deze website, Twitter en de Nieuwsbrieven van de Brandpunten op de hoogte.

Doet u mee? Hartelijk dank!