Wandel zondag 13 juni mee voor Suriname

Het corona-virus brengt de mensen in Suriname zware klappen toe. Dagelijks raken honderden mensen besmet en elke familie treurt om slachtoffers. De samenleving zit inmiddels op slot om het virus in te dammen.

Veel mensen zitten daardoor zonder inkomen en dreigen door de bodem van het bestaan te zakken. Dat laten we niet gebeuren en we helpen waar we kunnen. Zo geven we invulling aan onze missie: helpen waar geen helpers zijn!

We willen ons richten op een kwetsbare en gemarginaliseerde groep die eigenlijk door niemand geholpen wordt: sexwerkers en mensen met HIV. We doen dit in samenwerking met de Maarten Luther Kerk in Paramaribo.

Bij dit initiatief hebben we uw steun nodig. Dat kan door geld te storten, maar we gaan ook gezamenlijk iets ondernemen: we organiseren op zondagmiddag 13 juni een sponsorwandeling in het Beatrixpark.

Om 15:30 uur beginnen we onze wandeling bij de Noord-Zuid lijn metrohalte Europaplein. Iedere deelnemer krijgt daar wat lekkers en een drankje voor onderweg. Vandaar uit wandelen we in coronaproof kleine groepjes via het Beatrixpark (waar we elkaar kunnen ontmoeten) naar de Maarten Lutherkerk.

Vanaf 17:00 uur verzamelen we op het grasveldje voor de Maarten Luther Kerk alwaar er een maaltijd en een drankje klaar staat (inbegrepen in de prijs).

Wil je deelnemen?

Stuur dan een mail naar info@diaconie.com

En maak € 20,- (of meer indien u meer kan missen) over naar NL80 INGB 0004 6200 48 ten name van Penningmeester Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam o.v.v. Suriname. Je kan ook ter plekke contant (graag gepast) betalen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Lilian Jangali, telefoon 0641394776

Het volledige bedrag komt ten goede aan de actie, met dank aan onze sponsoren.
Onze Diaconie zal het opgehaalde bedrag verdubbelen.