Viering over Diakonia

Op zondag 7 maart hielden we in De Nieuwe Stad een viering die in het teken stond van het begrip ‘Diakonia’, de dienst aan de naaste en de samenleving, als roeping van een christen en de gemeenschap in Jezus’ naam.

Diaconaal werkster Elianne Schultz zong een paar prachtige liederen. Onder andere ‘Ik was hongerig’ van Elly & Rikkert, naar de bijbeltekst in Mattheus 25. Ds Willemijn Jonkers ging in op de verbinding tussen diaconaat en spiritualiteit aan de hand van een notie uit het werk van Jurjen Beumer (oprichter Stem in de Stad Haarlem.) Hij beschrijft een zgn. ‘diaconale omkering’. Als je met aandacht echt bij iemand anders kunt zijn die anders is dan jij en op een bepaalde manier in nood, dan neem je deel aan diens leven en is dat voor jouzelf mysterieus genoeg helend en verrijkend. Want wie is er nu eigenlijk arm van de twee, wie is nu eigenlijk de sterke van de twee, elk mens kan immers door het lot getroffen worden en als die twee elkaar echt ontmoeten, is de Derde (God) erbij en dat maakt ons een. Kees Blijdorp verzorgde het orgelspel en we vierden het Avondmaal. We waarderen het Open Huis project in DNS zeer en probeerden zo bezinning, gebed, viering en praktische handen en voeten aan de diaconale opdracht met elkaar te verbinden.

Met vriendelijke groet,
ds M.Willemijn M. Jonkers