Vriendenmiddag Tent of Nations

In de velden bij Betlehem staat Tent of Nations: de ecologische boerderij van de Palestijnse Lutherse familie Nassar, waar educatie centraal staat. De omstandigheden zijn zwaar, met name vanwege het beleid van de Israëlische autoriteiten: geen bouwvergunningen, geen water en electra, vernietiging van hun fruitbomen.

Toch proberen ze op de boerderij te werken aan een toekomst, en bruggen te bouwen. Hun motto is: We refuse to be enemies’ (We weigeren vijanden te zijn) en ‘We refuse to be victims’ (We weigeren slachtoffers te zijn).

De Diaconie steunt Tent of Nations o.a. bij de aanplant van nieuwe fruitbomen.

Op zaterdag 25 september 2021 organiseerden we een ontmoetingsdag in de Maarten Luther Kerk. Ook in 20 andere plaatsen in Nederland was er diezelfde dag een ontmoetingsdag van de Vrienden van Tent of Nations.

Meer informatie over het project: www.tentofnations.nl.