Kranslegging op Rozenoord

Zoals elk jaar legden de Diaconie en de Bewonersvereniging van de Huizen Kemper een krans tijdens de Dodenherdenking op 4 mei bij het Verzetsmomument Rozenoord in Amsterdam Zuid.

Het weer was bar en boos, maar toch was er nog een heel aantal mensen bij de dodenherdenking, op 4 mei om 20.00 uur. Voorzitter van de Bewonersvereniging J.R. Kemper Josephine Straesser en predikante ds. Marieke Brouwer, bewoonster van één van de huizen Kemper, legden namens de Bewonersvereniging en de Diaconie een krans aan de voet van het monument.

Niet alleen oudere mensen, maar ook gezinnen met kinderen waren aanwezig en legden hun bloemen neer. Om 20.00 uur viel iedereen stil - er klonk geen signaal dat de twee minuten stilte begonnen of eindigden, dus voor de zekerheid was men daarom wel vijf minuten stil. Bijzonder was het om daar zo eensgezind in stilte te staan met z’n allen, terwijl de auto’s doorraasden over de snelweg.

Een stil moment in de tijd, de namen van de (vaak jonge) geëxecuteerde mannen spraken van verzet tegen bezetting en onvrijheid. Wij stonden daar in vrijheid, duur bevochten.