Kerk en klimaat

Bij de Klimaattop in Glasgow waren ook 32 jongeren uit de LWF-kring betrokken. Vanuit Nederland nam Amsterdammer Joren Reichel on-line deel. Joren zal in de lente-editie van ELKkwartaal verslag van doen van de Klimaattop.
Ds. Andreas Wöhle verzond namens de Evangelisch-Lutherse Synode een video-boodschap naar Glasgow.

Als vertegenwoordigers van de Nederlandse Lutherse gemeenschap dringen wij er bij kerk- en wereldleiders en landen op aan om op COP26 concrete acties te ondernemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. We moeten verlies en schade voorkomen, minimaliseren en aanpakken, vooral met betrekking tot de meest kwetsbare gemeenschappen in het zuiden, die onevenredig worden getroffen door klimaatverandering. We dringen er bij de ontwikkelde landen op aan om rechtvaardige en adequate financiële steun te verlenen aan deze gemeenschappen, zodat ze zich kunnen aanpassen en verzachten.’

Op de website van de Lutherse Wereldfederatie vindt u deze videoboodschap, en ander nieuws over de Klimaattop COP26.

Via het programma ‘Creation not for sale’ (Schepping niet te koop) maakt de LWF zich al vele jaren hard voor kerkelijke inzet voor het bewaren van de aarde. De LWF ziet klimaatverandering als een prioriteitskwestie voor de wereldwijde gemeenschap van kerken. Het gaat om solidariteit met degenen die nu al lijden onder de gevolgen van klimaatverandering, en om intergenerationele klimaatrechtvaardigheid, dus ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

De Klimaatmars in 2019

Vanuit luthers Amsterdam proberen we ons op verschillende manieren in te zetten voor klimaat en duurzaamheid. Zo organiseren we als Diaconie samen met Natuur- en Milieu Educatie al vanaf 2008 educatieve lesprogramma’s over duurzaamheid voor basisscholen in Amsterdam en regio. Eerst door middel van het programma ‘Retourtje Water’, daarna ‘Plek onder de Zon’, en sinds 2021 Micro Battle. Lees verder.

Op de Augustanahof legden we in 2017 bij de verbouw 48 zonnepanelen, en ook op de Maarten Luther Kerk konden we dankzij een legaat ruim 50 zonnepanelen leggen. Ook wereldwijd proberen we projecten te steunen die gericht zijn op het bewaren van de aarde, bv. duurzame landbouw in Noord-Kameroen en Guatemala. In de liturgie vragen predikanten o.a. tijdens de jaarlijkse Scheppingszondag begin oktober aandacht voor het klimaat. Toch zouden we de aandacht voor duurzaamheid en klimaat in onze kerkgemeenschap graag versterken. Heeft u, heb jij, daarover ideeën of vind je het leuk om met ons mee te denken over hoe we dit nog meer handen en voeten kunnen geven? Laat maar horen via Info@diaconie.com, of telefoon 020-4044708.