Geslaagde Groninger Jubileumdienst
in Amsterdam

Op zondag 24 oktober werd in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam de 15e Groninger Dienst gehouden. Het thema van de dienst was ‘Kom in t ìnne’ (kom overeind, sta op). Dominee Harry Donga ging voor de 15e keer voor en preekte over Elia en zijn ontmoeting met de Eeuwige: ‘de stem van t löchte swiegen’ (de stem van het ijle zwijgen).

De 17-jarige Josien Bakker uit Vlagtwedde zong heel mooi enkele van haar Groningstalige liederen ‘Most geleuven’, ‘Leun op mie’ en ‘Doar Boven’. Organist Christiaan de Vries speelde ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ van J.P. Sweelinck op het Monteverdi-orgel. Dit bijzondere orgel was te gast in de Oude Lutherse Kerk in verband met het Sweelinck-jaar. Dirk Kome exposeerde zijn foto-project ‘Fotografen van de vooruitgang’ over fotograaf Tonnis Post en lichtte dit in het voorprogramma toe.

Tentoonstelling met foto's van Tonnis Post en Dirk Kome.

Tentoonstelling met foto's van Tonnis Post en Dirk Kome.

De collecte bracht bijna € 1000 euro op. Hiervan is de helft bestemd voor het project ‘Wereldmoeders’ van het Wereldhuis, diaconaal project voor migranten zonder papieren.

Ds. Harry Donga gaat voor.

Ds. Harry Donga gaat voor.

RTVNoord zond vanuit de Oude Lutherse Kerk voorafgaande aan de dienst het radioprogramma Noordmannen uit.

Collecte voor het Wereldhuis.

Collecte voor het Wereldhuis.

Pia Wolthuis, lid van het regelploegje, overhandigde het speciale jubileumboekje ‘Grunn in Amsterdam’ aan schrijver en journalist Pauline Broekema, afkomstig uit Stad (Groningen).

In verband met corona was er beperkt ruimte voor bezoekers. Toch zat de kerk virtueel meer dan vol. Naast de 150 fysieke bezoekers bezochten meer dan 1500 mensen de dienst via internet.

De 16e Groninger kerkdienst in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam is gepland voor zondag 23 oktober 2022.


Het boekje ‘Grunn in Amsterdam’ is te bestellen voor € 9,50 (inclusief verzendkosten) via info@diaconie.com, en overmaking op bankrekeningnummer NL80-INGB-0004-6200-48 (ING), ten name van Penningmeester Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam.

Lees verder voor de preek, en bekijk de liturgie.

* De dienst kan nog bekeken worden via
https://www.youtube.com/watch?v=NTY21ZDDWLE

* Noordmannen van Wiebe Klijnstra en Erik Hulsegge is nog te beluisteren via https://www.rtvnoord.nl/radio/aflevering/noordmannen/43D87E80C09FE93AC125875200360F6E_2
* Het boek ‘Fotografen van de vooruitgang’  van Dirk Kome is te bestellen bij https://lecturis.nl/product/fotografen-van-de-vooruitgang/
.