Diaconie steunt Symbols of Hope

Een van de projecten die onze Diaconie van harte ondersteunt is het programma Symbols of Hope van de Lutherse Wereld Federatie LWF.

Met uw hulp ondersteunt de Diaconie projecten in binnen- en buitenland. Voor de buitenlandse projecten is hiervoor in 2021 in totaal een budget van € 100.000 beschikbaar, naast het budget voor noodhulp, wat ook deels wereldwijd wordt uitgegeven. Eén van de projecten die wij van harte ondersteunen is het programma Symbols of Hope van de Lutherse Wereld Federatie LWF. Dit programma biedt teruggekeerde migranten in bijv. Nigeria en Ethiopië een nieuw bestaan. Onze Diaconie steunt dit project in 2021 met € 10.000.

In Ethiopië wordt het programma uitgevoerd in samenwerking met de plaatselijke Lutherse ‘Mekane Jesus’- kerk. Op de website van de LWF leest u meer informatie over dit project: ‘Ethiopian church documentary shows returnee migrants can find hope at home’. Ook vindt u hier een korte documentaire. Symbols of Hope helpt migranten die terugkeren naar huis weer hoop te vinden!

In Luthers Amsterdam collecteren wij op 7 november voor dit mooie project. Van harte aanbevolen!