Samen maken we plek in de herberg

Diaconale Adventsactie 2021

"Samen maken we plek in de herberg" is het motto van de Diaconale Adventsactie 2021. De Adventsactie is dit jaar bestemd voor een renovatie van de 10 jaar oude, veel gebruikte keuken van ons Gasthuis In de Roos.

“Hier kreeg ik ruimte in mijn hoofd om weer na te kunnen denken over mijn toekomst.” Dit is een veelgehoorde uitspraak van gasten die we ontvangen in de Gasthuizen In de Roos en In de Waard.

In Amsterdam zijn er veel mensen die om welke reden dan ook geen dak of thuis hebben. Deze mensen hebben we in de afgelopen 10 jaar in één van onze Gasthuizen een plek kunnen bieden om even tot rust te komen, een plan te maken voor de toekomst en te werken aan nieuw perspectief.

In die 10 jaar is de oude keuken van Gasthuis In de Roos intensief gebruikt door veel mensen, er zijn veel maaltijden gekookt; er is in geleefd. Om goede gastvrijheid te kunnen blijven bieden is het nu tijd voor een nieuwe keuken. Daarvoor hebben we uw hulp nodig! Juist in deze adventstijd waarin we toeleven naar Kerst vragen we met de diaconale adventsactie extra aandacht voor herbergzaamheid.

Zoals elk jaar collecteren we in de Adventsperiode in de vieringen voor onze Adventsactie. Daarnaast ontvingen alle leden van en geinteresseerden in onze Lutherse Gemeente (degenen die altijd ook ons Gemeenteblad Bij de tijden ontvangen) een brief met acceptgiro.

En u kunt uw bijdrage natuurlijk ook zelf overmaken op banknummer NL80-INGB-0004-6200-48, ten name van Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam. Vermeld u er dan bij dat het bedoeld is voor onze Adventsactie?

Naast de collectes houden we ook altijd fondsenwervingsactiviteiten voor de Adventsactie. I.v.m. de huidige coronasituatie zijn echter sommige activiteiten niet mogelijk. Zo kunnen de aangekondigde sponsormaaltijd op 10 december, en de verloting van de taart niet doorgaan.

Wel willen we een receptenboekje maken met de favoriete recepten van onze gemeenteleden. Mailt u uw recept, met uw naam, naar i.vanprooijen@diaconie.com? U mag het recept natuurlijk ook op papier aan uw diaken geven.
Op zondag 12 december zal Willemijn Heikoop in Brandpunt Stad - Oude Lutherse Kerk aanwezig zijn om te vertellen over haar leven als huisoudste van Gasthuis In de Roos, en over de Adventactie.

Houdt u deze website, Twitter, en de Nieuwsbrieven van de Brandpunten in de gaten over (wijzigingen in) het verdere programma?