‘Help ons elkaar helpen’ - Actie voor (gaar)keuken en zaal Paramaribo

Door de huidige crisis in Suriname hebben veel mensen het moeilijk. Om structureel beter hulp te kunnen bieden begint op 27 juni een landelijke actie om geld bij elkaar te krijgen voor de gaarkeuken en later de renovatie van de kerkzaal van de Maarten Lutherkerk in Paramaribo.

Suriname wordt nu zwaar getroffen door corona. Maar Suriname bevindt zich al langer in een financiële, economische en ook sociale crisis. Per dag zien Surinamers hun geld minder waard worden, per dag is het voor veel mensen een toer om rond te komen.

Al voor de corona crisis voorzag de diaconie in maaltijden voor dak- en thuislozen. Dat gebeurt nu vanuit privé-keukens, met vervolgens distributie op bepaalde plekken in de stad. Die functie wordt steeds uitgebreid. Veel mensen in de hoofdstad Paramaribo zijn op hulp van kerken aangewezen.

Om structureel de nood voor veel mensen op het gebied van de eerste levensbehoefte te kunnen ledigen wordt hard gewerkt aan de vernieuwing en herinrichting van de zaal en de keuken van de Maarten Lutherkerk aan de Waterkant in Paramaribo. De opknapbeurt en uitbreiding zijn nodig omdat vanuit de zogeheten Leo Kingzaal én de keuken vele diaconale activiteiten worden ondernomen.

Het Nederlands Luthers Genootschap voor in- en uitwendige Zending, de Diaconie Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam en de Maarten Lutherkerk in Paramaribo werken samen om zo snel mogelijk te beginnen met de werkzaamheden aan de zaal en de keuken. Gezien de huidige malaise is een gaarkeuken het hardst nodig.

Voor die keuken is een bedrag nodig van 50.000 euro. Dat kan alleen maar met steun van velen.

27 juni: aftrap landelijke actie

Onder het motto ‘Help ons elkaar helpen’ is op 27 juni de aftrap van een grote landelijke lutherse actie om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor de gaarkeuken en later de renovatie van de kerkzaal. Alle financiële bijdragen zijn welkom.

U kunt een bijdrage overmaken op: NL28INGB 0000043360, tnv Nederlands Luthers Genootschap, Woudrichem, onder vermelding van ‘Help ons elkaar helpen’.

Lees de brief van het Nederlands Luthers Genootschap (Word-bestand)